Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh đặt tại số 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Điện thoại: +84-28-3520-4200. Xin vui lòng gửi thư yêu cầu hẹn gặp Tổng Lãnh sự và các viên chức Lãnh sự khác đến địa chỉ số 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Lưu ý: Lãnh sự Quán không trả lời các câu hỏi về thị thực và các dịch vụ lãnh sự khác qua điện thoại hoặc thư gửi qua đường bưu điện. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến các dịch vụ lãnh sự, vui lòng xem thông tin liên hệ trên các trang sau: Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ, Thị thực Định cư, hoặc Thị thực Không định cư.