Chương trình Tài trợ Ngoại giao Nhân dân

Chương trình Tài trợ Ngoại giao Nhân dân hỗ trợ cho các dự án góp phần thúc đẩy các mục tiêu sau của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: tăng cường sự thịnh vượng cho Việt Nam thông qua định hướng thị trường, quản trị nhà nước, giáo dục và môi trường; nâng cao hợp tác an ninh; phát triển quan hệ giáo dục, đẩy mạnh truyền thông, và/hoặc xây dựng năng lực cho các đối tác địa phương.

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nhận Đề án cho các dự án triển khai tại các tỉnh phía Nam từ Thừa Thiên Huế trở vào. Vui lòng tham khảo Thông báo tài trợ để biết thêm chi tiết về các chương trình tài trợ đang mở, hạn nộp và hướng dẫn các bước nộp đơn. Các bạn nên ghé thăm thường xuyên để có thông tin cập nhật nhất về các cơ hội tài trợ mới được thông báo trên trang mạng.