Quyền Tổng Lãnh sự Tim Liston

Tim Liston là Quyền Tổng Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông vừa kết thúc nhiệm kỳ 3 năm của mình tại Phái đoàn Thường trực Hoa Kỳ với các Tổ chức Quốc tế tại Vienna (UNVIE) với vai trò là Phó tham tán phụ trách các vấn đề Quốc tế về Năng lượng nguyên tử. Ông từng là Phó phòng Chính trị tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2013, phụ trách về các vấn đề liên quan đến Biển Đông, chính trị trong nước và các vấn đề liên quan đến chính trị quốc phòng. Ông từng phụ trách xử lý các danh mục đầu tư cho khu vực Đông Nam Á tại Trụ sở Chính trị Quốc phòng An ninh khu vực và chuyển giao vũ khí và ông đã phục vụ tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Berlin và Vilnius. Trước khi gia nhập phái đoàn ngoại giao, ông là một nhà nghiên cứu tại tổ chức RAND Corporation. Tim có bằng Thạc sĩ về Chính sách An ninh Quốc tế của Khoa Quốc tế và các vấn đề Công thuộc Đại học Columbia và có bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế và Ngôn ngữ học – tiếng Đức từ Đại học Wisconsin-Madison. Ông đã kết hôn và có hai con gái.