Quyền Tổng Lãnh sự Robert Greenan

Quyền Tổng Lãnh sự Robert Greenan

Robert Greenan là Quyền Tổng Lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ông bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 2002 và là viên chức chuyên nghiệp trong ngành Ngoại giao. Gần đây nhất ông giữ chức Giám đốc Văn phòng Báo chí của Cục Các vấn đề Công chúng Toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao. Ở nước ngoài, ông đã từng giữ chức vụ Tham tán Văn hóa Thông tin tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Áo, Viên chức Văn hóa Thông tin tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Riyadh, Ả Rập Xê-út và tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad, I-rắc, và Phó Phát ngôn viên tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cairo, Ai Cập . Các chức vụ khác của ông tại Hoa Kỳ bao gồm Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí Nước ngoài của Bộ Ngoại giao tại Thành phố New York, Trợ lý nhân viên cho Trợ lý Ngoại trưởng về Giáo dục và Văn hóa, Viên chức phụ trách chương trình trao đổi học thuật của Đạo luật Hỗ trợ Tự do và Fulbright ở Châu Âu và Trung Đông. Ông Robert từng là Tình nguyện viên của Chương trình Hòa bình tại Vladivostok, Nga từ năm 1995 đến năm 1997. Ông có bằng Thạc sĩ Chính sách Công tại Trường Dịch vụ Công Robert F. Wagner tại Đại học New York và bằng Cử nhân chuyên ngành Đức và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Wisconsin-Madison. Ông nói được tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ả Rập và tiếng Việt.