Tổng Lãnh sự Mary Tarnowka

Tổng Lãnh sự chỉ định Mary Tarnowka

Tổng Lãnh sự Mary Tarnowka là viên chức chuyên nghiệp cấp cao của Ngành ngoại giao Hoa Kỳ với hàm Tham tán Công sứ. Bà đã đến Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2016. Trước khi đến Việt Nam, bà giữ chức Quyền Phó Đại sứ và Tham tán Kinh tế tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Seoul, Hàn Quốc.

Bà Tarnowka đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong Ngành ngoại giao, chủ yếu ở châu Á. Bà đã từng là Phó Tổng lãnh sự và Trưởng Phòng Kinh tế Chính trị ở Thượng Hải, Phó Tham tán Kinh tế tại Delhi và Viên chức Kinh tế ở Đài Bắc. Bà cũng đã từng đi nhiệm kỳ tại La Paz và Santo Domingo. Bà đã giữ chức vụ Phó ban Chính sách và Các vấn đề toàn cầu, Cố vấn Cao cấp của Vụ Châu Âu và Á Âu, và Chuyên viên Chính sách Thương mại của Ban Trung Quốc và Mông Cổ thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bà cũng từng đảm trách vai trò Trưởng ban Điều phối về Thỏa thuận Tự do Thương mại Hoa Kỳ – Chilê thuộc Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ.

Trước khi gia nhập Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Tarnowka là Kế toán viên Công chứng (CPA) và Chuyên viên về Thuế Quốc tế tại San Francisco. Bà Tarnowka có bằng cử nhân của trường Đại học Illinois và bằng thạc sĩ của trường Đại học Golden Gate. Bà Tarnowka nói được tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha. Bà có hai con gái. Cô con gái lớn đang sống và làm việc ở San Francisco còn cô con gái nhỏ đang theo học trung học tại Thành phố Hồ Chí Minh.