Lãnh sự quán

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh
4 Lê Duẩn, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84-28-3520-4200

Để hẹn gặp Tổng lãnh sự hay các quan chức khác trong lãnh sự quán, xin hãy gửi thư tới địa chỉ:
Lãnh sự quán Hoa Kỳ
4 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam