Quan trắc chất lượng không khí Hà Nội tại Đại sứ quán Hoa Kỳ

Máy đo chất lượng không khí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã được lắp đặt lại và chứng nhận lại vào ngày 6 tháng 9 năm 2019, tại một địa điểm mới ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dữ liệu hiện tại và dữ liệu trước kia được chứng nhận bởi EPA cũng có sẵn tại đây: https://cfpub.epa.gov/airnow/index.cfm?action=airnow.global_summary#Vietnam$Hanoi.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phối hợp với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), đặt máy giám sát chất lượng không khí trên nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới để cung cấp thông tin giúp bảo vệ sức khỏe của nhân viên và công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Đại sứ quán Hoa Kỳ Hà Nội có máy giám sát chất lượng không khí để đo ô nhiễm dạng hạt với kích thước đường kính 2.5 micromet hoặc nhỏ hơn, thường được gọi là PM2.5. Xin lưu ý rằng phân tích toàn thành phố không thể được thực hiện với dữ liệu từ một máy giám sát duy nhất. Dữ liệu này cung cấp số đo chính xác về chất lượng không khí cho PM 2.5 trong khu vực Hà Nội gần vị trí máy đo tại 19/21 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bảng thông tin (PDF 870 KB) về chất lượng không khí này cung cấp thông tin chi tiết về giám sát chất lượng không khí, tại sao chất lượng không khí ngoài trời lại quan trọng và Câu hỏi thường gặp (FAQ). Điểm nổi bật từ phần liệt kê thông tin về chất lượng không khí:

  • Thiết bị đặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ sử dụng nguyên tắc đo suy giảm beta để cung cấp nồng độ PM2.5 hàng giờ tính bằng microgam trên mét khối.
  • Nồng độ PM2.5 hàng giờ được chuyển đổi thành Chỉ số Chất lượng Không khí(AQI) của EPA Hoa Kỳ được cung cấp cho công chúng trên trang web www.airnow.gov
  • Thiết bị được vận hành và bảo trì theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, cũng như theo các yêu cầu Giám sát Chất lượng Không khí Xung quanh của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ.
  • EPA Hoa Kỳ đã phát triển một công thức để chuyển đổi số liệu PM 2.5 thành giá trị Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) có thể giúp cung cấp thông tin cho các quyết định liên quan đến sức khỏe. Ý nghĩa của các giá trị số AQI được trình bày trong biểu đồ dưới đây. Xin lưu ý rằng AQI của EPA Hoa Kỳ bao gồm ô nhiễm không khí ở dạng khí và hạt, nhưng các đại sứ quán Hoa Kỳ sử dụng ô nhiễm dạng hạt làm phản ánh chung cho chất lượng không khí. Để biết thêm thông tin về AQI và cách tính toán chỉ số này, xin vui lòng bấm vào đây.

Vui lòng bấm vào đây (PDF 418KB) cho Bảng thông tin về Giám sát Chất lượng Không khí.

Chỉ số chất lượng không khí
Mức độ lo ngại về sức khỏe
Giá trị số Ý nghĩa
Tốt 0 đến 50 Chất lượng không khí được xem là tốt, và ô nhiễm không khí đem lại rất ít rủi ro hoặc không có rủi ro nào
Trung bình 51 đến 100 Chất lượng không khí chấp nhận được; tuy nhiên, đối với một số chất gây ô nhiễm, có thể có một mối quan ngại sức khỏe vừa phải cho một số rất nhỏ những người đặc biệt nhạy cảm với không khí ô nhiễm
Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 101 đến 150 Các thành viên của các nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng sức khỏe. Công chúng nói chung có thể không bị ảnh hưởng.
Không lành mạnh 151 đến 200 Tất cả mọi người có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng sức khỏe; Các thành viên của các nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn.
Rất không lành mạnh 201 đến 300 Cảnh báo sức khỏe trường hợp khẩn cấp. Toàn dân nhiều khả năng bị ảnh hưởng.
Nguy hiểm 301 đến 500 Cảnh báo y tế: tất cả mọi người có thể bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn