Quan trắc chất lượng không khí Hà Nội tại Đại sứ quán Hoa Kỳ

Đại sứ quán Hoa Kỳ đã lắp đặt một thiết bị quan trắc chất lượng không khí để đo các phần tử trong không khí kích cỡ 2,5 PM- một chỉ số về chất lượng không khí- tại toà nhà của Đại sứ quán ở 7 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Về quan trắc chất lượng không khí:

  • Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phối hợp với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), đặt máy quan trắc chất lượng không khí tại một số toà văn phòng của Bộ nhằm cung cấp thông tin để giúp bảo vệ sức khỏe của nhân sự và công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài.
  • Đại sứ quán Mỹ chịu trách nhiệm về hoạt động của một thiết bị đo ô nhiễm bụi với kích thước 2,5 micron đường kính hoặc nhỏ hơn, thường được gọi là PM2.5.
  • Xin lưu ý rằng việc phân tích trên toàn thành phố không thể được thực hiện với các dữ liệu từ một máy quan trắc duy nhất. Dữ liệu từ thiết bị của Sứ quán Mỹ cung cấp thước đo chính xác chất lượng không khí trên cơ sở PM 2.5 tại khu vực Hà Nội gần đại sứ quán Mỹ.
  • Thiết bị quan trắc đặt tại Văn phòng Đại sứ quán, 7 Láng Hạ, quận Ba đình, Hà Nội, và sử dụng nguyên tắc đo lường suy giảm beta để cung cấp nồng độ PM2.5 hàng giờ theo đơn vị microgram trên mét khối.
  • Nồng độ PM2.5 theo giờ được chuyển đổi thành Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) để cung cấp cho công chúng trên trang web.
  • Thiết bị quan trắc được vận hành và bảo trì theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, cũng như theo các yêu cầu về giám sát chất lượng không khí môi trường của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ.
  • Thiết bị được lựa chọn địa điểm lắp đặt bằng cách sử dụng các tiêu chí Địa điểm Quan trắc và Thăm dò phục vụ cho việc Quan trắc Chất lượng không khí của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, bao gồm các yếu tố quan trọng như khoảng cách từ cây và các nguồn phát thải khác có thể tác động đến các thông số ghi lại.
  • Nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ trên khắp thế giới có máy quan trắc chất lượng không khí. Mỗi máy quan trắc như vậy đều theo các nguyên tắc chung về lựa chọn địa điểm, lắp đặt, vận hành, bảo trì, và đảm bảo chất lượng dữ liệu. Các nguyên tắc này cũng áp dụng cho tất cả các máy quan trắc chất lượng không khí ở Hoa Kỳ mà được sử dụng để xác định sự tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng không khí Hoa Kỳ.
  • EPA Hoa Kỳ đã phát triển một công thức để chuyển đổi giá trị PM 2,5 đo được thành giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI) có thể giúp hình thành các quyết định liên quan đến sức khỏe. Ý nghĩa của các giá trị số AQI có thể được nhìn thấy trong biểu đồ dưới đây. Xin lưu ý rằng chỉ số AQI của EPA Hoa Kỳ bao gồm ô nhiễm không khí ở dạng khí và hạt, nhưng các đại sứ quán Hoa Kỳ sử dụng ô nhiễm dạng hạt làm chỉ số tổng thể cho chất lượng không khí. Để biết thêm chi tiết về AQI và cách tính, xin vui lòng bấm vào đây.
Chỉ số chất lượng không khí
Mức độ lo ngại về sức khỏe
Giá trị số Ý nghĩa
Tốt 0 đến 50 Chất lượng không khí được xem là tốt, và ô nhiễm không khí đem lại rất ít rủi ro hoặc không có rủi ro nào
Trung bình 51 đến 100 Chất lượng không khí chấp nhận được; tuy nhiên, đối với một số chất gây ô nhiễm, có thể có một mối quan ngại sức khỏe vừa phải cho một số rất nhỏ những người đặc biệt nhạy cảm với không khí ô nhiễm
Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 101 đến 150 Các thành viên của các nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng sức khỏe. Công chúng nói chung có thể không bị ảnh hưởng.
Không lành mạnh 151 đến 200 Tất cả mọi người có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng sức khỏe; Các thành viên của các nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn.
Rất không lành mạnh 201 đến 300 Cảnh báo sức khỏe trường hợp khẩn cấp. Toàn dân nhiều khả năng bị ảnh hưởng.
Nguy hiểm 301 đến 500 Cảnh báo y tế: tất cả mọi người có thể bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn