Ngài Đại sứ Daniel J. Kritenbrink

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink

Daniel J. Kritenbrink là viên chức chuyên nghiệp trong ngành Ngoại giao Hoa Kỳ, hàm Tham tán Công sứ, và đã làm việc trong ngành ngoại giao từ năm 1994. Ông được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 10 năm 2017 và ông đã trình quốc thư tới Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang ngày 6 tháng 11 năm 2017.

Ông Kritenbrink đã trải qua nhiều vị trí công tác liên quan đến châu Á. Gần đây nhất, ông là Cố vấn Cấp cao về Chính sách đối với Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trước đó, ông giữ vị trí Giám đốc Cấp cao về Các vấn đề châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia (2015-2017), nơi ông bao quát nhiều công việc liên quan đến Việt Nam và giám sát việc đàm phán hai Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam. Tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ông là Phó Đại sứ từ năm 2013 đến 2015, là Tham tán Công sứ Chính trị từ năm 2011 đến 2013, và là Viên chức Chính trị từ năm 2006 đến 2009. Ông cũng từng công tác tại Tokyo (1994-1995 và 2000-2004), Sapporo (1995-1997), và thành phố Kuwait (1997 – 1999). Tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington D.C., ông đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Văn phòng phụ trách các vấn đề Trung Quốc và Mông Cổ (2009 – 2011), và Trợ lý cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Cận Đông (1999 – 2000).

Ông Kritenbrink nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Virginia và bằng cử nhân tại Đại học Nebraska-Kearney. Ông nói hai ngoại ngữ là tiếng Trung và tiếng Nhật. Ông và vợ là bà Nami có hai người con.