Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Điều khoản Sử dụng Mạng xã hội

Chấp nhận các điều khoản

Chào mừng bạn đến với trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam! Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ này cho bạn dựa trên các Điều khoản sử dụng sau đây (ĐKSD). Các Điều khoản này sẽ được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cập nhật liên tục và sẽ không thông báo. Bạn có thể xem phiên bản Điều khoản sử dụng hiện tại vào bất kỳ lúc nào trên trang Website của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Mục đích

Trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh (gọi chung là Trang Facebook của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam) và những trang mạng xã hội khác nhằm mục đích kết nối với độc giả Việt Nam và những nơi khác thông qua những chủ đề phù hợp nhằm tăng sự hiểu biết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Mô tả dịch vụ

Bên cạnh ĐKSD mạng xã hội của trang Facebook của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, người dùng phải tuân thủ cả ĐKSD của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Nền tảng Facebook. Trang Facebook của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hoạt động trên nền tảng của Facebook và những nền tảng mạng xã hội khác. Nền tảng này cung cấp cho các thành viên nhiều tính năng đa dạng, bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng như chia sẻ video và ảnh, truy cập blog cộng đồng, diễn đàn thảo luận, nhắn tin, trò chuyện, và cập nhật thông báo về các hoạt động mới của Trang Facebook của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có quyền thay đổi các loại tính năng trên Trang Facebook của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hoặc những nền tảng mạng xã hội khác vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo đến các thành viên trong mạng lưới.

Chính sách Quyền riêng tư của Facebook

Bằng việc sử dụng và truy cập Facebook, cũng như trang web này, bạn đang chấp nhận những thực hành được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của Facebook. Để tìm hiểu thêm về chính sách quyền riêng tư của Facebook, truy cập http://www.facebook.com/terms.php#/policy.php.

Thông tin Facebook thu thập

Khi truy cập Facebook, bạn cung cấp cho Facebook hai loại thông tin: thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện tiết lộ và thông tin được thu thập bởi Facebook khi bạn tương tác với trên trang Facebook của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Khi bạn đăng ký Facebook, bạn đã cung cấp cho Facebook một số thông tin cá nhân nhất định, như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, giới tính, các trường đã học và bất kỳ thông tin cá nhân hay thông tin tham khảo nào khác. Trang Facebook của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam không lưu trữ bất kỳ thông tin các nhân nào ngòaai những thông tin đã được lưu trữ trong tài khoản trang Facebook của bạn. Bạn sẽ chịu rủi ro về tất cả những Nội dung người dùng (được định nghĩa trong Điều khoản của Facebook) mà bạn đăng trên Trang.  Mặc dù Facebook cho phép bạn cài đặt các tùy chọn về quyền riêng tư nhằm hạn chế truy cập vào các trang của bạn, bạn vẫn cần lưu ý rằng không biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể bị tấn công. Chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những Người dùng mà bạn chọn chia sẻ các trang và thông tin của mình cho họ. Do đó, chúng tôi không thể và không đảm bảo Nội dung người dùng bạn đăng trên Trang sẽ không bị xem bởi những người không có thẩm quyền.

Bảo mật

Việc tham gia Trang Facebook của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam mang tính tự nguyện. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập của bạn, và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những hoạt động diễn ra sau khi bạn đăng nhập. Bạn đồng ý (a) ngay lập tức thông báo cho người quản lý cộng đồng Trang Facebook của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm tính bảo mật nào khác, và (b) đảm bảo bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi lần truy cập. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không thể và sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ Mục này.

Quy định đối với thành viên

Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, tin nhắn hay tài liệu khác (“Nội dung”) dù được đăng tải công khai hay truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội dung bạn đăng tải, gửi thư điện thử, truyền tải hoặc công khai trên Trang. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam không kiểm soát Nội dung được đăng tải ngoại trừ những Nội dung được mô tả bên dưới, và do đó, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn và chất lượng của Nội dung đó. Bạn hiểu rằng bằng việc sử dụng Dịch vụ này, bạn có thể sẽ tiếp xúc với Nội dung mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm. Trong mọi trường hợp, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn những lỗi sai sót hoặc thiếu Nội dung, hoặc mất mát hay tổn hại ở bất kỳ dạng nào phát sinh do sử dụng bất kỳ Nội dung được đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc công khai qua Trang.

Bạn đồng ý không dùng Trang để:

 • đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc công khai bất kỳ Nội dung bất hợp pháp, có hại, có tính chất đe dọa, lạm dụng, quấy rối, không ngay thẳng, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc, hoặc gây phản cảm;
 • gây tổn hại đến người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
 • mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào;
 • giả mạo các tiêu đề hoặc ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được truyền tải thông qua trang web;
 • đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc công khai bất kỳ Nội dung mà bạn không có quyền công khai theo luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc quan hệ tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);
 • đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc công khai bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ quyền về sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc đặc quyền (“Các Quyền”) của bất cứ bên nào;
 • đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc công khai bất kỳ quảng cáo, tài liệu khuyến mại, “thư rác”, “thư spam”, “email chuyển tiếp”, “sơ đồ kim tự tháp kinh doanh đa cấp ” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo nào khác;
 • đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc công khai bất kỳ tài liệu chứa các loại vi-rút phần mềm hay các mã, tập tin, hoặc chương trình máy tính được thiết kế để can thiệp, phá hỏng, hoặc hạn chế các chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;
 • làm gián đoạn luồng chạy ổn định của các cuộc đối thoại hoặc có hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia trao đổi thông tin của những người dùng khác;
 • can thiệp hoặc làm gián đoạn trang hoặc máy chủ hoặc mạng được liên kết với trang, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các mạng được liên kết đến trang;
 • cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật pháp hiện hành của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế;
 • theo dõi hoặc quấy rối người khác; hoặc
 • thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu về người dùng khác.

Bạn thừa nhận rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam không sàng lọc trước tất cả các nội dung, nhưng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và những bên được chỉ định có toàn quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) chỉnh sửa, xóa, từ chối hoặc dời bất kỳ Nội dung được công khai thông qua trang. Không giới hạn những điều đã đề cập bên trên, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và những bên được chỉ định có quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung vi phạm ĐKSD hoặc gây phản cảm. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào bao gồm bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, và hữu dụng nào của Nội dung đó.

Bạn thừa nhận và chấp thuận rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có thể bảo toàn hoặc tiết lộ Nội dung nếu pháp luật yêu cầu hoặc nếu Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tin tưởng rằng việc bảo toàn hoặc tiết lộ đó là cần thiết để:  (a) tuân thủ thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều khoản sử dụng; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; hoặc (d) bảo vệ các quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, người sử dụng và công chúng.

Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật truyền chuyển tải các nội dung của trang, bao gồm Nội dung của bạn, có thể bao gồm (a) truyền tải qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn đăng tải nội dung chứa tuyên bố hoặc mô tả về bạo lực đối với cá nhân, nhóm người, quốc gia, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ báo cáo sự việc và nội dung này cho cơ quan thực thi pháp luật phù hợp.

Lưu ý đặc biệt đối với người sử dụng quốc tế

Nhận thấy bản chất toàn cầu của mạng Internet, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc ứng xử về hành vi trên nền tảng trực tuyến và các Nội dung chấp nhận được. Cụ thể, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành về truyền tải dữ liệu kỹ thuật gửi từ Hoa Kỳ hoặc Việt Nam hoặc quốc gia mà bạn cư trú.

Nội dung được gửi hoặc công khai để đăng lên trang web

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam không yêu cầu quyền sở hữu Nội dung bạn gửi hoặc công khai nhằm đăng lên trang. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chỉ yêu cầu quyền sở hữu nội dung do chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tạo ra để đăng tải lên trang web. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam không chịu trách nhiệm cho việc đưa vào trang đường dẫn hay nội dung của bên thứ ba, chẳng hạn như các bài báo.

Bồi hoàn

Bạn đồng ý bồi hoàn và bảo đảm Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cơ quan trực thuộc, cán bộ, đại lý, người được trợ cấp hoặc các đối tác khác, và nhân viên không bị thiệt hại từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm chi phí hợp lý trả cho luật sư, mà bên thứ ba đưa ra do hoặc phát sinh từ Nội dung bạn gửi, đăng tải, truyền tải hoặc công khai thông qua trang, việc sử dụng trang và kết nối của bạn với trang, việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ quyền nào khác.

Không bán lại dịch vụ

Bạn đồng ý không tái sản xuất, lập bản sao, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của trang, quyền sử dụng và truy cập trang vì bất kỳ mục đích thương mại nào.

Thực hành chung về sử dụng và lưu trữ

Bạn thừa nhận rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có thể thiết lập các thực hành và hạn chế chung về việc sử dụng trang, bao gồm nhưng không giới hạn số ngày tối đa mà các bài đăng trên bảng tin hay các Nội dung được tải lên khác sẽ được giữ lại trên trang, và số lần tối đa (cũng như thời lượng tối đa) mà bạn được truy cập trang trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn đồng ý rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam không có trách nhiệm hay nghĩa vụ xóa hay không lưu trữ bất kỳ tin nhắn và thông tin liên lạc hay Nội dung nào khác được duy trì hoặc truyền tải thông qua trang. Bạn cũng thừa nhận rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có toàn quyền thay đổi thực hành và giới hạn chung này vào bất kỳ thời điểm nào.

Thay đổi dịch vụ

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có quyền thay đổi hoặc ngừng hoạt động trang tạm thời hoặc vĩnh viễn (hoặc bất kỳ phần nào của trang) vào bất kỳ lúc nào và trong từng thời điểm. Bạn đồng ý rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sự thay đổi, tạm ngưng, hoặc ngừng hoạt động trang.

Chấm dứt quyền truy cập

Bạn đồng ý rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có thể toàn quyền chấm dứt quyền truy cập trang của bạn, cũng như gỡ bỏ và xóa bất kỳ Nội dung trên trang vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn thiếu sử dụng hoặc nếu Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tin rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không nhất quán với từ ngữ hay tinh thần của Điều khoản sử dụng. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng có thể toàn quyền hoặc vào bất kỳ thời điểm nào ngừng cung cấp dịch vụ trang, hay bất cứ thành phần nào của trang. Bạn đồng ý rằng việc chấm dứt quyền truy cập trang theo quy định của Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực mà không thông báo trước, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có thể ngay lập tức tạm ngưng quyền truy cập trang của bạn. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào đối với việc chấm dứt quyền truy cập trang của bạn.

Đường dẫn

Trang Facebook của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có thể cung cấp, hoặc bên thứ ba có thể cung cấp đường dẫn đến các trang web hoặc tài nguyên khác. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam không chịu trách nhiệm cho sự sẵn có của các trang và tài nguyên bên ngoài này, cũng không xác nhận và không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ cho bất kỳ Nội dung, quảng cáo, sản phẩm, tài liệu khác, hay nội dung từ các trang hay tài nguyên này. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam không phải chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ trực tiếp hay gián tiếp đối với thiệt hại, tổn thất gây ra hoặc bị cáo buộc là gây ra bởi hay có liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào bất kỳ Nội dung, hàng hóa, dịch vụ nào có tại trang hoặc thông qua trang hay tài nguyên. Facebook có thể chứa những đường dẫn đến các trang khác. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam không có trách nhiệm đối với các thực hành bảo vệ quyền riêng tư của các trang web khác. Khi rời khỏi trang của chúng tôi, bạn nên lưu ý đọc các tuyên bố về bảo vệ quyền riêng tư của từng trang thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Chính sách Quyền riêng tư này chỉ áp dụng đối với những thông tin do Facebook thu thập.

Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Để đảm bảo các thành viên tuân thủ Điều khoản sử dụng, ngôn ngữ trên Trang Facebook của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ là tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Những nội dung được đăng tải bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hay tiếng Việt có thể sẽ bị gỡ bỏ. Phải cung cấp bản dịch chính xác sang tiếng Anh nếu thành viên chọn đăng tải nội dung bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hay tiếng Việt.

Điều khoản sử dụng, thông báo và sửa đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải và thông báo cho cộng đồng về các thay đổi này. Nếu chúng tôi thay đổi đáng kể chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn qua tính năng thông báo trên trang chủ của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn liên tục tham khảo chính sách này để hiểu được về chính sách quyền riêng tư hiện nay của chúng tôi.

Liên hệ với trang web

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với Người Quản lý Cộng đồng của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.