Đại sứ quán

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-3850-5000
Fax: +84-24-3850-5010

* Để hẹn gặp đại sứ hay các quan chức khác trong sứ quán, xin hãy gửi fax đến số 84-24-3850-5010 hoặc gửi thư tới địa chỉ:
Đại sứ quán Hoa Kỳ
Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam