Phòng ban trong sứ quán

Tại Việt Nam, Văn phòng Tùy viên Quân sự của Đại sứ quán Mỹ hỗ trợ trong việc phối hợp thực hiện chính sách quân sự của Hoa Kỳ, đồng thời là đại diện cho Bộ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương và các cơ quan quân sự khác của Mỹ.  Để biết thêm thông tin, bấm vào đây.

Cục An ninh ngoại giao (DS) là tổ chức duy nhất đóng vai trò thiết yếu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Các nhân viên của Cục bao gồm các đặc vụ, kỹ sư, những người áp tải túi thư ngoại giao, các chuyên viên dịch vụ dân sự, và các nhà thầu làm việc cùng nhau như một đơn vị để đảm bảo rằng Bộ Ngoại giao có thể thực hiện nhiệm vụ thực thi chính sách đối ngoại của mình một cách chắc chắn và an toàn.  Để biết thêm thông tin, bấm vào đây.