Phòng ban trong sứ quán

Phòng Chính trị chịu trách nhiệm thực hiện công tác ngoại giao và xử lý các vấn đề trong mối quan hệ chính trị song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Các viên chức chính trị làm việc với đối tác Việt Nam trong chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các đảng phái chính trị, truyền thông, học viện, và các lĩnh vực khác để tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi cũng như ủng hộ lợi ích của Hoa Kỳ.

Dưới sự điều hành của Tham tán Hành chính, các bộ phận của Phòng Hành chính cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các hoạt động của Đại sứ quán.
Phòng Hành chính chịu trách nhiệm về nhân sự, trang thiết bị và hỗ trợ tất cả các phòng ban khác trong sứ quán.
Các hoạt động của Phòng Hành chính bao gồm quản lý nhân sự, bảo trì bảo dưỡng, quản lý tài chính, vận chuyển, thông tin liên lạc cho toàn Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng bấm vào đây.

Tại Việt Nam, Văn phòng Tùy viên Quân sự của Đại sứ quán Mỹ hỗ trợ trong việc phối hợp thực hiện chính sách quân sự của Hoa Kỳ, đồng thời là đại diện cho Bộ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương và các cơ quan quân sự khác của Mỹ.  Để biết thêm thông tin, bấm vào đây.

USAID hợp tác nhằm giúp Việt Nam trở thành một nước thịnh vượng, độc lập và giảm phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài và có đóng góp cho an ninh thế giới; tham gia vào thương mại tự do, công bằng và có đi có lại; và tôn trọng quyền con người và pháp quyền. Các chương trình hỗ trợ của USAID giúp thúc đẩy sự phát triển không ngừng của Việt Nam bằng cách tập trung các nguồn lực một cách chiến lược vào những lĩnh vực cần nhất – với mục tiêu cải thiện quản trị nhà nước về kinh tế; mở rộng tiếp cận giáo dục đại học có chất lượng; kiểm soát lây truyền HIV/AIDS và giải quyết các mối đe dọa an ninh y tế toàn cầu; nâng cao đời sống của người khuyết tật; giải quyết các thách thức về môi trường, bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học; và xử lý môi trường ô nhiễm dioxin.

Văn phòng USAID Việt Nam
Tầng 15, tòa nhà Tung Shing
2 Ngô Quyền
Hà Nội, Việt Nam

ĐT: +84-24-3935-1260
Fax: +84-24-3935-1265
Email: USAIDVietnam@usaid.gov

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) bắt đầu hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức địa phương năm 1998 để xây dựng hệ thống y tế công cộng hiệu quả và bền vững. CDC cố vấn về kỹ thuật cho những quyết sách dựa trên những bằng chứng khoa học để củng cố khả năng và nền tảng của hệ thống y tế quốc gia Việt Nam. CDC sát cánh cùng Việt Nam để kiểm soát HIV, bệnh lao và cúm cũng như tăng cường giám sát, tăng cường khả năng hệ thống phòng xét nghiệm và năng lực nhân viên y tế để phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh.

CDC in Vietnam

Văn phòng CDC Việt Nam
Tầng 5, tòa nhà Tung Shing Building
2 Ngô Quyền,
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84-24-3935-2929
Fax: +84-24-3935-1918

Ban Giám đốc Văn phòng CDC Việt Nam

John Blandford
Giám đốc CDC tại Việt Nam
Giám đốc chương trình HIV và Lao Toàn cầu (DGHT) tại Việt Nam

Paula Morgan
Phó Giám đốc CDC tại Việt Nam

Matthew Moore
Giám đốc Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu (DGHP) tại Việt Nam

Vanessa Shaw-Dore
Phó Giám đốc Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu (DGHP) tại Việt Nam

Philip Gould
Giám đốc Chương trình Cúm

Chi K. Nguyen
Giám đốc văn phòng CDC tại thành phố Hồ Chí Minh

Amy Bailey
Phó Giám đốc văn phòng CDC tại thành phố Hồ Chí Minh

Cục An ninh ngoại giao (DS) là tổ chức duy nhất đóng vai trò thiết yếu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Các nhân viên của Cục bao gồm các đặc vụ, kỹ sư, những người áp tải túi thư ngoại giao, các chuyên viên dịch vụ dân sự, và các nhà thầu làm việc cùng nhau như một đơn vị để đảm bảo rằng Bộ Ngoại giao có thể thực hiện nhiệm vụ thực thi chính sách đối ngoại của mình một cách chắc chắn và an toàn.  Để biết thêm thông tin, bấm vào đây.