Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh
4 Lê Duẩn, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84-8-3520-4200
Fax: +84-8-3520-4244

Để hẹn gặp Tổng lãnh sự hay các quan chức khác trong lãnh sự quán, xin hãy gửi fax đến số +84-8-3520-4244 hoặc gửi thư tới địa chỉ:
Lãnh sự quán Hoa Kỳ
4 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam