Chuyên gia cứu hộ và phản ứng nhanh Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Việt Nam

Ngày 22/9 vừa qua, trong khuôn khổ Chương trình Đối tác bang về Vệ binh quốc gia, 10 chuyên viên cứu hộ cứu nạn thuộc Lực lượng Ứng phó Hóa-Sinh-Phóng xạ-Nguyên tử-Chất nổ của Vệ binh Quốc gia Bang Oregon (CERFP) đã bắt đầu chuỗi chương trình trao đổi thông tin và tập huấn thực tế tại một điểm huấn luyện gần trụ sở Lữ đoàn công binh 249, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong chuyến thăm kéo dài một tuần, chín quân nhân thuộc Đại đội công binh 224 và một nhân viên thuộc Không đoàn 142, Vệ binh Quốc gia Oregon đã tiến hành diễn tập các tình huống cứu hộ cứu nạn bao gồm: tuột xuống từ trên cao sử dụng dây thừng, cứu hộ bằng tời, di tản người bị thương và kỹ thuật chằng buộc.

Vệ binh Quốc gia Tiểu bang Oregon chính thức thiết lập quan hệ đối tác với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam (VINASARCOM) từ tháng 11/2012 trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Bang về Vệ binh Quốc gia của Hoa Kỳ. Chương trình được thiết kế nhằm sử dụng kỹ năng chuyên môn của lực lượng CERFP để giúp nâng cao năng lực của VINASARCOM trên các lĩnh vực: tìm kiếm, vận chuyển cứu thương trong các khu đô thị vừa và nhỏ, sơ cứu. Quan hệ đối tác này cũng mang đến cho Vệ binh Quốc gia Tiểu bang Oregon cơ hội học hỏi những kỹ năng và quy trình được Việt Nam sử dụng để ứng phó với thiên tai và tình trạng khẩn cấp mà có thể còn chưa phổ biến ở Hoa Kỳ.