Flag

An official website of the United States government

Định cư diện Bảo lãnh Lao động
9 Phút để đọc

Thông tin chung

Mỗi năm tài khóa (từ 1 tháng 10 đến 30 tháng 9), khoảng 140,000 thị thực định cư diện bảo lãnh lao động được xét cấp cho các đương đơn hội đủ điều kiện theo các điều khoản của luật định cư Hoa Kỳ, đặc biệt là Luật Di trú và Nhập tịch (INA).  Thị thực định cư diện bảo lãnh lao động được chia làm năm loại.  Vợ chồng hoặc con cái hội đủ điều kiện có thể đi cùng hoặc đi sau đương đơn chính được cấp thị thực định cư diện bảo lãnh lao động. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về 5 loại thị thực định cư theo diện bảo lãnh lao động này trên trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Để nộp đơn xin thị thực định cư diện bảo lãnh lao động, vui lòng làm theo các bước trong Quy trình Thị thực Định cư đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.  Sau khi đã hoàn tất các bước này, vui lòng theo đúng hướng dẫn mà Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) đã cung cấp cho quý vị, cùng với các thông tin đăng trải trên trang web này, để hoàn tất thủ tục.

Tôi phải đặt lịch hẹn phỏng vấn như thế nào?

Chỉ những trường hợp có lịch hẹn mới được phỏng vấn.  Trung tâm Thị thực quốc gia (NVC) xếp lịch hẹn phỏng vấn cho tất cả các đương đơn xin thị thực định cư, trừ thị thực diện K-1 (hôn phu/hôn thê) và SB-1 (thường trú nhân xin tái nhập cảnh).

NVC không thể xếp lịch phỏng vấn cho đến khi hồ sơ của Quý vị đến lượt giải quyết.  Vì một số loại thị thực bị giới hạn bởi Quốc Hội Hoa kỳ, nên có những loại đến lượt giải quyết sớm hơn các loại khác.  Để biết ngày ưu tiên giải quyết hồ sơ của mỗi loại thị thực, xin xem tại bản tin thị thực.