Buổi lễ bế mạc và trao giải cuộc thi

Buổi lễ bế mạc và trao giải cuộc thi

Buổi lễ bế mạc và trao giải cuộc thi