Hội thảo tiếng Anh lần đầu ở Đại học Tây Nguyên

Chuyên gia tiếng Anh thực hiện hội thảo tập huấn giáo viên tại trường đại học Tây Nguyên

Vào ngày 3 tháng 4, chuyên gia tiếng Anh Lesley Newman thực hiện 3 giờ hội thảo tập huấn cho một nhóm giảng viên tiếng Anh ở  đại học Tây Nguyên. Cô Newman hướng dẫn nhóm qua buổi tương tác về đề tài các hoạt động học tập hình thức nhóm trong lớp học , tiếp theo là phần thảo luận về các áp dụng thực tiễn trong lớp học và các môn học tiếng Anh. Trong chuyến thăm này, nhân viên phòng Văn hóa thông tin của Lãnh sự cũng giới thiệu các chương trình trao đổi của chính phủ cùng các dịch vụ du học Hoa Kỳ tới cộng đồng trường. Chuyến đi đánh dấu lần đầu tiên EducationUSA đến vùng Trung Nguyên Việt Nam.