Bộ trưởng Chủ nhiệm Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ thăm Hà Nội nêu bật hợp tác về môi trường

Photo of Administer McCarthy
Bộ trưởng McCarthy đã tham gia dự án làm sạch hồ và trồng cây cùng với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

Bộ trưởng Chủ nhiệm Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) Gina McCarthy thăm Hà Nội từ ngày 15-16/4 để nêu bật sự hợp tác môi trường giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và hợp tác khu vực giữa hai nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Bộ trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc địa phương và cộng đồng tham gia vào công cuộc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Bộ trưởng McCarthy đã gặp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) Nguyễn Minh Quang vào ngày 15/4 để thảo luận về cách Hoa Kỳ có thể hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam. Cuộc thảo luận đề cập đến sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các sáng kiến môi trường khu vực và cam kết của Việt Nam trong việc tổ chức các cuộc họp của Mạng lưới Quản lý Chất thải Điện tử Quốc Tế (E-Waste Management Network – IEMN) và Mạng lưới Giám sát Thuỷ ngân Châu Á – Thái Bình Dương năm 2014. Quyết định của Việt Nam trong việc tổ chức các cuộc họp của IEMN và Mạng lưới Giám sát Thuỷ ngân Châu Á -Thái Bình Dương vào năm 2014 thể hiện vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong các vấn đề môi trường của khu vực. Bằng việc chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất về bảo vệ môi trường, các nước có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc cải thiện môi trường ở cấp cộng đồng, nơi có tầm quan trọng nhất. Bộ trưởng cũng đã thảo luận sự quan tâm của Việt Nam trong việc gia nhập Liên minh Khí hậu và Không khí sạch (CCAC), một liên minh quốc tế để chống lại các chất ô nhiễm khí hậu tồn tại trong thời gian ngắn.

Photo of Administer McCarthy
Bộ trưởng McCarthy đã tham gia dự án làm sạch hồ và trồng cây cùng với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

“Chiến đấu chống ô nhiễm tại cấp địa phương làm thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn trên toàn cầu. Một môi trường sạch và lành mạnh sẽ là một nền tảng mà ở đó chúng ta có thể xây dựng một nền kinh tế bền vững trong thế kỷ 21. Sự thịnh vượng cho tất cả chúng ta phụ thuộc vào sự hợp tác tiếp tục của chúng ta”, Bộ trưởng McCarthy phát biểu trước hơn 150 sinh viên của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) vào ngày 16/4.

Bộ trưởng McCarthy cũng đã gặp gỡ với 30 nữ học sinh và sinh viên đại học tại Trung tâm Hoa Kỳ mới tại Hà Nội để thảo luận về tầm quan trọng, các thách thức và lợi ích của việc theo đuổi một sự nghiệp trong các ngành khoa học. Bộ trưởng McCarthy đã tham gia dự án làm sạch hồ và trồng cây cùng với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng – một tổ chức phi chính phủ địa phương –  để thúc đẩy một môi trường sạch và lành mạnh hơn cho người dân Việt Nam. Bộ trưởng McCarthy kết thúc chuyến thăm Hà Nội sau cuộc gặp với các lãnh đạo kinh doanh và các bên liên quan đến môi trường trong khu vực.

Để xem các hình ảnh về chuyến thăm của Bộ trưởng, xin vui lòng nhấn vào đây.