Các chương trình dành cho công chúng – Tháng 2/2014

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý: Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Bạn có thể gửi xe tại khu giữ xe của Trung tâm Thương mại VKO.

Tháng 2
Ngày/Giờ
Chương trình Diễn giả
11/2/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
12/2/2014, 3:00 – 4:30 Đào tạo kỹ năng mềm: Kỹ năng thuyết trình Jay Hartwell
13/2/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Julian Julian Goetz
18/2/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
20/2/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Julian Julian Goetz
20/2/2014, 16:00 – 19:00 Hội chợ Giáo dục Mỹ – Xuân 2014. Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Viện Giáo dục Quốc tế – IIE
21/2/2014, 2:00 – 3:00 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
21/2/2014, 3:00 – 4:30 Nói chuyện và thảo luận: Học tiếng Anh qua phim ảnh Nguyễn Nhuệ Giang
25/2/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
26/2/2014, 3:00 – 4:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
27/2/2014, 10:00 – 11:00 Đào tạo kỹ năng mềm Julian Goetz
28/2/2014, 2:00 – 4:00 Chiếu phim và thảo luận Trung tâm Hoa Kỳ
28/2/2014, 4:00 – 4:30 Giới thiệu về eLibraryUSA Quản Mai Bình