Các chương trình dành cho công chúng – Tháng 1/2014

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý: Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Bạn có thể gửi xe tại khu giữ xe của Trung tâm Thương mại VKO.

                  Đăng ký tham gia các hoạt động trong tháng

Tháng 1
Ngày/Giờ
Chương trình Diễn giả
7/1/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
8/1/2014, 3:00 – 4:30 Nói chuyện và thảo luận: Học tiếng Anh qua phim ảnh Nguyen Nhue Giang
9/1/2014, 2:00 – 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Julian Julian Goetz
9/1/2014, 3:00 – 4:30 Đào tạo kỹ năng mềm: Các học tập hiệu quả để trở thành sinh viên tốt Michael Marshall
10/1/2014, 3:00 – 4:30 Nói chuyện và thảo luận: Văn hóa kinh doanh của người Mỹ Duong Vi Quan
10/1/2014, 4:30 – 5:00 Hướng dẫn sử dụng thư viện trực tuyến eLibraryUSA Trung tâm Hoa Kỳ
16/1/2014, 2:00 – 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Julian Julian Goetz
16/1/2014, 3:00 – 4:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ: Đặt mục tiêu cho năm mới Trung tâm Hoa Kỳ