Các chương trình dành cho công chúng – Tháng 6/2014

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý: Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Bạn có thể gửi xe tại khu giữ xe của Trung tâm Thương mại VKO

                  Đăng ký tham gia các hoạt động trong tháng

Tháng 6

Tháng 6
Ngày/Giờ
Chương trình Diễn giả
3/6/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole với chủ đề: Giáo dục Nicole Bright-Hardee
4/6/2014, 9:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
5/6/2014, 3:00 – 4:00 Bạn có thể giúp chống lại nạn buôn bán người như thế nào USAID
6/6/2014, 9:00 – 10:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
6/6/2014, 10:00 – 11:00 Quyền bình đẳng trong hôn nhân tại Mỹ sau khi Đạo Luật bảo vệ gia đình được thành lập Tobias Wolff
6/6/2014, 3:00 – 5:00 Chiếu phim: “The Dallas Buyers Club” Niki Pham
9/6/2014, 2:00 – 3:00 Học tiếng Anh dễ dàng và thú vị Domenico Valles
9/6/2014, 3:00 – 4:30 Tìm hiểu về chính trị Mỹ qua phim truyền hình. Winston Q. Le
10/6/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole: Nỗi sợ hãi Nicole Bright-Hardee
10/6/2014, 2:00 – 3:00 Học tiếng Anh dễ dàng và thú vị Domenico Valles
11/6/2014, 9:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
11/6/2014, 2:00 – 3:00 Học tiếng Anh dễ dàng và thú vị Domenico Valles
11/6/2014, 3:00 – 4:00 Học tiếng Anh rất thú vị Hải Quân Hoa Kỳ
11/6/2014, 4:00 – 5:15 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
12/6/2014, 2:00 – 4:00 Chiếu phim Trung tâm Hoa Kỳ
13/6/2014, 9:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
13/6/2014, 2:00 – 3:00 Nói chuyện và thảo luận: Mục tiêu của Ngoại giao kinh tế Mỹ Laura Stone
13/6/2014, 3:00 – 4:00 Chương trình nói chuyện và thảo luận Chris Schirm
17/6/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
17/6/2014, 3:00 – 4:00 Lập trình: Lôgíc đằng sau sự sáng tạo Domenico Valles
18/6/2014, 9:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
18/6/2014, 2:00 – 4:00 Chiếu phim Trung tâm Hoa Kỳ
19/6/2014, 3:00 – 4:00 Học tiếng Anh rất thú vị Hải Quân Hoa Kỳ
20/6/2014, 9:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
20/6/2014, 2:00 – 3:00 Kinh tế cá nhân: kiếm tiền và thanh toán các hóa đơn tại Mỹ Cal Mackenzie
24/6/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
24/6/2014, 3:00 – 4:30 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
25/6/2014, 9:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
25/6/2014, 4:00 – 5:15 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
26/6/2014, 2:00 – 3:00 Cuộc sống đang thay đổi của phụ nữ Mỹ Cal Mackenzie
26/6/2014, 4:00 – 5:15 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
27/6/2014, 9:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
27/6/2014, 2:30 – 4:00 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
27/6/2014, 4:00 – 5:00 Nói chuyện và thảo luận: Giới thiệu về công nghệ sinh học nông nghiệp Michael Ward