Các chương trình dành cho công chúng – Tháng 3/2014

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý: Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Bạn có thể gửi xe tại khu giữ xe của Trung tâm Thương mại VKO.

Tháng 3
Ngày/Giờ
Chương trình Diễn giả
3/3/2014, 2:00 – 3:00 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
3/3/2014, 3:00 – 4:30 Ngày động vật hoang dã thế giới Đại sứ quán Hoa Kỳ
4/3/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole: Mùa lễ hội Nicole Bright-Hardee
6/3/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Julian Julian Goetz
7/3/2014, 2:00 – 3:00 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
7/3/2014, 3:00 – 4:00 Ngày quốc tế phụ nữ: Phụ nữ trong vai trò lãnh đạo Đại sứ quán Hoa Kỳ
12/3/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole: Tháng lịch sử về Phự nữ Nicole Bright-Hardee
13/3/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Julian Julian Goetz
13/3/2014, 1:30 – 2:30 Đàm thoại hàng ngày với Paul Paul Cummings
18/3/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole: Ngày thánh Patrick Nicole Bright-Hardee
19/3/2014, 3:00 – 4:30 Nói chuyện và thảo luận: Phụ nữ làm chính trị Jenifer L Neidhart de Ortiz
20/3/2014, 10:00 – 11:00 Nói chuyện và thảo luận Julian Goetz
20/3/2014, 11:00 – 11:30 Giới thiệu về thư viện điện tử eLibraryUSA Trung tâm Hoa Kỳ
20/3/2014, 2:00 – 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Paul Paul Cummings