Các chương trình dành cho công chúng – Tháng 5/2014

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý: Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Bạn có thể gửi xe tại khu giữ xe của Trung tâm Thương mại VKO.

Chú ý: Trung tâm Hoa Kỳ sẽ đóng cửa thứ năm, ngày 8/5 để tổ chức sự kiện nội bộ.

                  Đăng ký tham gia các hoạt động trong tháng

Tháng 5
Ngày/Giờ
Chương trình Diễn giả
6/5/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
6/5/2014, 3:00 – 4:00 Nói chuyện và thảo luận: Biến đổi khí hậu Peg Steffen
9/5/2014, 10:00 – 11:30 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
9/5/2014, 3:00 – 4:30 Siêu anh hùng: Những bài học trong cuộc sống thường ngày Chris Schirm
13/5/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
14/5/2014, 11:00 – 12:00 Học tiếng Anh qua phim ảnh và TV Tran Thi Thuy Trang
14/5/2014, 3:00 – 4:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
15/5/2014, 2:00 – 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Paul Paul Cummings
15/5/2014, 3:30 – 4:30 Các trò chơi về biến đổi khí hậu Peg Steffen
16/5/2014, 10:00 – 11:00 Nói chuyện và thảo luận Spencer Cryder
20/5/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
20/5/2014, 2:00 – 3:30 Hệ thống và cấu trúc của công ty khi khởi nghiệp Bui Tuan Linh
21/5/2014, 3:00 – 4:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
22/5/2014, 2:00 – 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Paul Paul Cummings
23/5/2014, 10:00 – 11:30 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
27/5/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
27/5/2014, 3:00 – 4:00 Nói chuyện và thảo luận: Chương trình giải pháp cộng đồng Jessica Lane
27/5/2014, 4:00 – 5:00 Nói chuyện và thảo luận: Nhà báo công dân và nội dung do người dùng khởi tạo Jay Hartwell
28/5/2014, 4:00 – 5:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
29/5/2014, 2:00 – 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Paul Paul Cummings
29/5/2014, 3:00 – 4:30 Chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng MBA Trung tâm Hoa Kỳ
30/5/2014, 2:00 – 4:00 Chiếu phim: The Great Gatsby (2013) Trung tâm Hoa Kỳ
30/5/2014, 4:15 – 5:00 Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Hoa Kỳ Trung tâm Hoa Kỳ