Các chương trình dành cho công chúng – Tháng 11/2014

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý: Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên của AC, bạn có thể tới bàn “Help desk” để nhận một thẻ cho phép gửi xe tại toà nhà Vườn hồng.

Tháng 11
Ngày/Giờ
Chương trình Diễn giả
4/11/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole: Các ngày lễ ở Hoa Kỳ Nicole Bright-Hardee
5/11/2014, 2:30 – 3:30 Vui học tiếng Anh David Murray
5/11/2014, 3:30 – 4:30 60 phút trò chuyện cùng Tùy viên báo chí Lisa Wishman
7/11/2014, 2:00 – 3:00 Câu lạc bộ đọc sách: Kẻ trộm sách Jocelyn White
7/11/2014, 3:00 – 4:00 Hướng dẫn đăng ký vào các trường đại học tại Hoa Kỳ Julie Soper
7/11/2014, 4:00 – 5:30 Phát triển nghề nghiệp: Để trở thành một người lãnh đạo Bui Tuan Linh
12/11/2014, 10:00 – 11:00 Vui học tiếng Anh David Murray
12/11/2014, 2:00 – 3:30 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
14/11/2014, 3:30 – 5:00 Phát triển nghề nghiệp Doan Thi Huu Nghi
17-21/11/2014 Tuần lễ giáo dục quốc tế EducationUSA và Trung tâm Hoa Kỳ
17/11/2014, 1:00 – 4:00 Lễ khai mạc và Chương trình tr&ogograve; chuyện: Cuộc sống của sinh viên quốc tế ở Hoa Kỳ EducationUSA và Trung tâm Hoa Kỳ
17/11/2014, 3:30 – 4:30 Làm việc cùng chính phủ Hoa Kỳ Wendy Zaman
18/11/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole: Giáo dục Nicole Bright-Hardee
18/11/2014, 2:00 – 3:00 Giáo dục trực tuyến: Cơ hội đào tạo miễn phí Kim Ngoc Minh & Nguyen Thi Lan Huong
18/11/2014, 3:00 – 4:00 Du học Hoa Kỳ: Lựa chọn phù hợp nhất với bạn Wendy Zaman
19/11/2014, 9:00 – 11:00 Buổi giới thiệu về eLibraryUSA Wendy Zaman
19/11/2014, 10:00 – 11:00 Vui học tiếng Anh David Murray
19/11/2014, 2:00 – 3:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ: Du học Trung tâm Hoa Kỳ
19/11/2014, 3:30 – 5:00 Buổi giới thiệu về Giáo dục Hoa Kỳ Cựu sinh viên trao đổi USG
20/11/2014, 2:00 – 3:30 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
20/11/2014, 3:00 – 4:30 Để luôn tạo động lực cho bản thân Nicole Bright-Hardee
21/11/2014, 2:00 – 4:00 Hội chợ mini: Các chương trình giáo dục chung của Việt Nam và Hoa Kỳ EducationUSA và Trung tâm Hoa Kỳ
25/11/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole: Lễ tạ ơn Nicole Bright-Hardee
25/11/2014, 4:00 – 5:00 Cân bằng giữa công việc và cuộc sống Juan Ortiz
26/11/2014, 10:00 – 11:00 Vui học tiếng Anh David Murray
28/11/2014, 11:00 – 12:00 Sức mạnh của công nghệ và doanh nghiệp Tran Thi Thuy Trang
28/11/2014, 2:00 – 3:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
28/11/2014, 3:30 – 4:30 Phụ nữ làm lãnh đạo Tiffany Murphy