Các chương trình dành cho công chúng – Tháng 10/2015

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý: Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên của AC, bạn có thể tới bàn “Help desk” để nhận một thẻ cho phép gửi xe tại toà nhà Vườn hồng.

                  Đăng ký tham gia các hoạt động trong tháng

Tháng 10/2015

Ngày/Giờ Chương trình Diễn giả
1/10, 3:00 – 4:30 Thảo luận MOOC 6: đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề hiệu quả (buổi số 4) Nikki Nguyen
6/10, 3:00 – 4:30 Câu lạc bộ Tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
7/10, 10:00 – 11:30 Câu lạc bộ: Kỹ năng viết hiệu quả Alexander Yates
7/10, 10:30 – 11:30 Đàm thoại hằng ngày Carrie O’Neill
7/10, 2:00 – 3:30 Câu lạc bộ tranh luận Carrie O’Neill
6/11, 2:00 – 3:30 Câu lạc bộ Tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
7/10, 3:30 – 4:30 60 Phút trò chuyện cùng Tùy viên Báo chí Lisa Bess Wishman
8/10, 2:00 – 3:00 Thảo luận MOOC 7: Năng lượng, Môi trường, và Tương lai của chúng ta (buổi số 1) Nguyen Hoai Nam
8/10, 3:00 – 4:00 Cơ cấu tổ chức chính phủ ở cấp bang Nghị sĩ Pat Hickey
8/10, 4:00 – 5:30 Ngày Quốc Tế Nữ Giới Khách mời
9/10, 2:00 – 3:30 Chương trình Khách mời Karen Finkenbinder
13/10, 3:00 – 4:30 Câu lạc bộ Tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
14/10, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hằng ngày Angela Wenninger
14/10, 10:00 – 11:30 Câu lạc bộ: Kỹ năng viết hiệu quả Alexander Yates
15/10, 9:00 – 11:00 Nền tảng, Rủi ro, Sự không chắc chắn và Kinh tế Toàn cầu GS. Hilton Root, Đại học George Mason
15/10, 3:00 – 4:30 Thảo luận MOOC 7: Năng lượng, Môi trường, và Tương lai của chúng ta (buổi số 2) Nguyen Hoai Nam
16/10, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hằng ngày Carrie O’Neill
16/10, 3:00 – 4:30 Những người phụ nữ tiêu biểu trong ngành công nghiệp xây dựng USAID Việt Nam
21/10, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hằng ngày Angela Wenninger
21/10, 3:00 – 4:30 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
22/10, 3:00 – 4:30 Thảo luận MOOC 7: Năng lượng, Môi trường, và Tương lai của chúng ta (buổi số 3) Nguyen Hoai Nam
23/10, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hằng ngày Carrie O’Neill
23/10, 3:00 – 4:00 An ninh mạng Dan Metzker
28/10, 3:00 – 4:30 Câu lạc bộ Tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
29/10, 2:00 – 3:30 Bảo vệ động vật hoang dã Trung tâm Hoa Kỳ
29/10, 3:00 – 4:30 Thảo luận MOOC 7: Năng lượng, Môi trường, và Tương lai của chúng ta (buổi số 3) Nguyễn Hoài Nam
30/10, 2:00 – 3:00 Kỹ năng làm việc nhóm Karen Finkenbinder
23/10/2015 đến 18/11, 2015 Thi: Hùng biện tiếng Anh (PDF 246 KB) EduUSA


(Tất cả các tài liệu có thể tải xuống từ trang này đều ở dạng PDF. Để đọc được tệp tin dạng PDF bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader)