Các chương trình dành cho công chúng – tháng 9/2014

Thông báo: Trung tâm Hoa Kỳ đóng cửa ngày thứ 6, 19 tháng 9.

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý: Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên của AC, bạn có thể tới bàn “Help desk” để nhận một thẻ cho phép gửi xe tại toà nhà Vườn hồng.

Tháng 9
Ngày/Giờ
Chương trình Diễn giả
3/9/2014, 9:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Trần
8/9/2014, 3:00 – 4:00 Cách nhìn của người Mỹ: Hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam nhằm xây dựng lực lượng lao động của thế kỷ 21 Eric Biel, Bộ Lao động Hoa Kỳ
8/9/2014, 3:00 – 5:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Trần
9/9/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
9/9/2014, 2:00 – 3:30 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
10/9/2014, 9:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Trần
10/9/2014, 2:00 – 3:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
10/9/2014, 6:00 – 6:00 Hãy Rock cùng Trung tâm Hoa Kỳ Georges Taino
11/9/2014, 4:30 – 5:30 Trận chiến Baltimore Leon R. Schwartz
12/9/2014, 2:00 – 3:30 Cách luyện nói hiệu quả trong IELTS Dương Hồng Ánh
12/9/2014, 4:00 – 5:00 Văn hóa ô tô của người Mỹ Dominic “Doc” Meyer
15/9/2014, 3:00 – 5:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Trần
16/9/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
16/9/2014, 3:00 – 4:30 Phục hồi sông hồ: Giải pháp không nằm trong dòng nước Eric Pallant, Đại học Allegheny
17/9/2014, 9:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Trần
17/9/2014, 2:00 – 3:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
18/9/2014, 1:30 – 2:30 Chạy như bạn gái và ném bóng như bạn trai: Thể thao và giới ở Mỹ Sherry Martin Murphy
22/9/2014, 3:00 – 4:30 Bán sản phẩm của bạn chứ không phải bán bản thân Thao Griffiths
23/9/2014, 2:30 – 4:30 Ngoại giao Nhân dân của Hoa Kỳ Wylita Bell, Giám đốc phụ trách Ngoại giao Nhân dân Khu vực châu Á – TBD, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
24/9/2014, 9:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Trần
24/9/2014, 2:00 – 3:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
25/9/2014, 3:00 – 4:30 Điệp viên hoàn hảo X6: Câu chuyện về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn Larry Berman
26/9/2014, 2:00 – 3:30 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
26/9/2014, 3:30 – 4:00 Giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của Trung tâm Hoa Kỳ Trung tâm Hoa Kỳ
29/9/2014, 3:00 – 5:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Trần
30/9/2014, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee