Flag

An official website of the United States government

Tuyên bố Tổng thống số 10052 Hết Hiệu lực
2 Phút để đọc
Tháng Tư 2, 2021

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã mở lại việc xét duyệt tất cả các loại thị thực không định cư, bao gồm H-1B, H-2B, J, và L cho các đương đơn xin thị thực cùng gia đình của mình sau khi Tuyên bố Tổng thống số 100052 hết hiệu lực vào ngày 31/3.  Các đương đơn đã từng bị từ chối thị thực theo Tuyên bố 100052 có thể nộp đơn lại bằng cách điền đơn xin thị thực mới. Các Tuyên bố Tổng thống về các hạn chế đi lại do COVID-19 đối với các vùng địa lý hiện vẫn có hiệu lực và vẫn được áp dụng đối với tất cả các hành khách bất kể kết quả xét nghiệm hoặc việc tiêm vaccine của họ.  Tất cả các hành khách đến Hoa Kỳ đều phải đáp ứng các yêu cầu về xét nghiệm COVID-19.