Trang dữ liệu: Báo cáo Hoạt động về khí hậu năm 2014 của Hoa Kỳ

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Obama, Hoa Kỳ đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc làm giảm ô nhiễm carbon. Trong giai đoạn 2009-2011, mức khí thải nhà kính trung bình của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong giai đoạn 3 năm kể từ giai đoạn 1994-1996 do những đóng góp từ các tác nhân kinh tế và các chính sách của Chính phủ. Báo cáo Hoạt động về khí hậu năm 2014 của Hoa Kỳ cung cấp thông tin về những hoạt động đang diễn ra và đã lên kế hoạch của Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu để đưa nước Mỹ trên con đường giảm khí nhà kính xuống mức 17% vào năm 2020.

Báo cáo Hoạt động về khí hậu năm 2014 của Hoa Kỳ hoàn thành cam kết trong khuôn khổ Công ước Khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCC) về việc định kỳ 4 năm 1 lần công bố Chương trình Truyền thông Quốc gia cung cấp báo cáo toàn diện về những hoạt động đã được thực hiện để chống lại biến đổi khí hậu, đáp ứng những mục tiêu và qui định của UNFCC. Bên cạnh đó, lần đầu tiên, Báo cáo Hoạt động về khí hậu bao gồm 1 bản báo cáo 2 năm cho thấy những bước tiến mà các Bên đang thực hiện trong việc đáp ứng các mục tiêu và hoạt động đã cam kết thực hiện trong giai đoạn tới năm 2020.

Những nét lớn trong Báo cáo Hoạt động về khí hậu năm 2014 của Hoa Kỳ:

 • Hoa Kỳ đã đạt được những bước tiến lớn trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Obama trong việc cắt giảm khí thải. Hoạt động này bao gồm việc tăng gấp đôi phát điện từ năng lượng gió, mặt trời, và địa nhiệt, đặt ra những tiêu chuẩn kinh tế về nhiên liệu nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng tại gia đình và doanh nghiệp.
 • Việc duy trì bước tiến này đòi hỏi phải có thêm hành động. Thông qua Kế hoạch Hành động về Khí hậu của Tổng thống, Hoa Kỳ sẽ có biện pháp đa diện, đa ngành để tìm ra những cơ hội thúc đẩy tính hiệu quả và giảm ô nhiễm trong toàn ngành kinh tế.
 • Báo cáo Hành động về Khí hậu chỉ ra rằng mục tiêu giảm khí thải xuống 17% vào năm 2020 vừa tham vọng vừa có thể đạt được thông qua một loạt những hoạt động trong toàn nền kinh tế. Kế hoạch Hành động về Khí hậu tăng cường một cách đáng kể những nỗ lực trong nước của Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách đưa Hoa Kỳ trên con đường:
 • Đặt ra những qui định mới về cắt giảm ô nhiễm các-bon trong ngành điện;
 • Tăng cường hành động về hiệu quả năng lượng và công nghệ năng lượng sạch và,
 • Giảm phát thải khí methane (CH4) và hydrofluorocarbon (HFC).

Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho những tác động của biến đổi khí hậu. Chính quyền Obama đang hành động để tăng cường khả năng ứng phó của Hoa Kỳ đối với những tác động của biến đổi khí hậu hiện đang được cảm nhận trên khắp cả nước. Các bang và các cộng đồng cũng đang có những hành động để bảo vệ bản thân họ bằng cách cải tiến những qui định về xây dựng, điều chỉnh cách thức quản lý tài nguyên thiên nhiên, đầu tư vào cơ sở hạ tầng bền vững, và lên kế hoạch cho việc khắc phục nhanh chóng những hiện tượng thời tiết cực đoan. Để thúc đẩy công việc này, Tổng thống Obama đã thành lập một Lực lượng Chuyên trách về Chuẩn bị và Chống chọi với Biến đổi Khí hậu bao gồm các Thống đốc, Thị trưởng, Những người đứng đầu Bộ lạc, và các quan chức địa phương, vào tháng 11/2013 để chia sẻ cách thức tiếp cận và tư vấn chính phủ liên bang về việc chuẩn bị và chống chọi với biến đổi khí hậu trên toàn nước Mỹ.

Thông tin về Báo cáo Hoạt động về Khí hậu của Hoa Kỳ năm 2014:

Báo cáo Hoạt động về Khí hậu của Hoa Kỳ bao gồm 2 văn kiện, Báo cáo định kỳ 2 năm lần đầu tiên của Hoa Kỳ và Báo cáo Truyền thông Quốc gia định kỳ 4 năm lần thứ 6. Báo cáo này tổng hợp thông tin từ 21 cơ quan liên bang. Chính phủ Hoa Kỳ và cũng tạo cơ hội cho công chúng nêu ý kiến qua một thông báo trên Công Báo vào ngày 26/9, và văn kiện cuối cùng phản ánh nhiều đề xuất của công chúng.

Những báo cáo này:

 • Giải thích bối cảnh kinh tế và xã hội đã ảnh hưởng tới mức khí thải nhà kính của Hoa Kỳ như thế nào;
 • Tóm tắt những xu hướng khí thải nhà kính từ năm 1990 tới năm 2011;
 • Chỉ ra những chính sách và biện pháp hiện có và đang lên kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm cắt giảm khí thải nhà kính;
 • Chỉ ra những xu hướng tương lai của khí thải nhà kính ở Mỹ trong khuôn khổ những chính sách và biện pháp hiện có và đã lên kế hoạch của Mỹ;
 • Phác hoạ những ảnh hưởng tiềm năng của biến đổi khí hậu đối với nước Mỹ và các biện pháp chuẩn bị và chống chọi Hoa Kỳ đang thực hiện để giải quyết những tác động đó;
 • Cung cấp thông tin về những nguồn lực tài chính và công nghệ liên quan tới khí hậu; và
 • Nêu chi tiết những nỗ lực nghiên cứu và quan sát hệ thống và mô tả các sáng kiến về giáo dục, đào tạo và hoạt động công chúng về khí hậu của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ dẫn đầu những nỗ lực trong những năm gần đây về việc báo cáo định kỳ 2 năm 1 lần thông qua UNFCC nhằm tăng sự minh bạch và thúc đẩy trách nhiệm trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Theo quyết định được đưa ra trong những cuộc họp gần đây, trong khoảng năm tới, tất cả các Bên tham gia UNFCC phải báo cáo về tiến bộ đạt được trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu và trong việc đáp ứng những yêu cầu hành động cụ thể từ nay tới năm 2020. Các nước đã phát triển báo cáo vào đầu năm 2014 và các nước đang phát triển báo cáo vào cuối năm 2014.