Flag

An official website of the United States government

Những câu hỏi thường gặp
21 Phút để đọc

Tài liệu này được đăng ký bản quyền bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA). Tái bản tài liệu phải được sự cho phép của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học.

Giá trị của kiểm định là gì?

  • Làm tăng niềm tin rằng việc giới thiệu về trường hoặc chương trình đào tạo mà họ cung cấp là chính xác và công bằng, bao gồm việc mô tả các dịch vụ cho sinh viên và những thành tích mà các sinh viên tốt nghiệp của trường đạt được.
  • Đảm bảo rằng một tổ chức bên ngoài, trung lập (tổ chức kiểm định) đã kiểm tra chất lượng giáo dục và nhận thấy rằng chất lượng đạt yêu cầu, dựa trên ý kiên chuyên môn đồng cấp phù hợp.
  • Xác nhận rằng trường và chương trình đào tạo có những quy trình nhằm đáp ứng những thay đổi về tư duy trong giới học thuật và những thay đổi về kỳ vọng của công chúng.
  • Tạo điều kiện cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn có thể tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính của liên bang nếu như họ theo học những trường được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định được “công nhận” hoặc được giám sát về chất lượng bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE).
  • Hỗ trợ liên thông tín chỉ giữa các trường và việc xét nhận vào chương trình sau đại học, với tỉ lệ thành công cao hơn giữa các trường được kiểm định so với các trường chưa được kiểm định.
  • Hỗ trợ xin việc làm, khi một ngành nào đó có thể yêu cầu người xin việc phải tốt nghiệp từ một trường/hoặc chương trình đã được kiểm định.
  • Cho những người tuyển dụng thấy rằng một chương trình giáo dục đã đạt những tiêu chuẩn giáo dục được công nhận rộng rãi.

Tại sao tình trạng được kiểm định của trường hay chương trình lại quan trọng đối với sinh viên?

Tình trạng được kiểm định là một dấu hiệu đáng tin cậy về giá trị và chất lượng của trường và chương trình đào tạo cho sinh viên và công chúng. Không có được tình trạng này, chúng ta khó mà chắc chắn về chất lượng giáo dục hay tin tưởng rằng trường hoặc chương trình có thể thực hiện được những gì đã hứa. Tương tự, những người tuyển dụng và các chương trình sau đại học không thể tin chắc rằng những sinh viên tốt nghiệp từ một trường hay chương trình chưa được kiểm định đã được chuẩn bị một cách thỏa đáng. Hãy nhớ rằng có thể việc trường đã được kiểm định không có nghĩa là một chương trình đào tạo cụ thể đã được kiểm định, đặc biết là đối với một chương trình đào tạo nghề dẫn đến việc cấp phép hành nghề.

Việc trường hay chương trình đã được kiểm định có ý nghĩ gì đối với sinh viên?

Điều đó có nghĩa là sinh viên có thể tin tưởng về trường hay chương trình đào tạo bởi vì những người đi trước đã có được một nền giáo dục có chất lượng. Thông qua việc kiểm định, các chuyên gia đồng cấp đã kiểm tra chất lượng giáo dục, các quy trình đào tạo sinh viên và các quy trình mà trường và chương trình sử dụng nhằm duy trì được mức chất chượng có thể chấp nhận theo thời gian.

Làm sao sinh viên biết được một trường hay chương trình đã được kiểm định sẽ giữ đúng lời hứa như đã nêu?

Là một phần trong quy trình kiểm định, các trường và chương trình phải chứng minh được rằng họ đạt những tiêu chuẩn kiểm định yêu cầu họ phải cung cấp cho sinh viên một sự giáo dục có chất lượng. Và họ phải chứng minh được tính trung thực trong quảng cáo – rằng thông tin về các chương trình đào tạo họ cung cấp phải chính xác.

Có phải tất cả mọi tổ chức kiểm định đều đáng tin cậy?

Không phải tất cả các tổ chức kiểm định đều như nhau. Việc một tổ chức kiểm định được USDE hoặc CHEA công nhận có nghĩa là tổ chức ấy đã được kiểm tra bởi một tổ chức bên ngoài nhằm xác định tổ chức kiểm định đó có đáng tin cậy hay không. Cả hai tổ chức này tổ chức kiểm tra ngoài định kỳ cho các tổ chức kiểm định và đặt ra những tiêu chuẩn cao, chẳng hạn như cứ 5 đến 10 năm kiểm tra lại xem các tổ chức kiểm định mà họ đã công nhận có tiếp tục đáp ứng những tiêu chuẩn này không. Một số tổ chức kiểm định có tên tuổi không có điều kiện đáp ứng những tiêu chuẩn công nhận của USDE hay CHEA. Một số khác cần phải xem xét thật kỹ càng bởi vì có thể họ là những tổ chức cấp chứng nhận kiểm định lừa đảo hay những “xưởng kiểm định”.

Thế nào là một tổ chức kiểm định “đươc công nhận”?

Cũng giống như việc trường và chương trình đào tạo được kiểm định, các tổ chức kiểm định cũng được kiểm tra đã đảm bảo [họ] có sẳn những quy trình và kết quả nhằm bảo vệ người học và công chúng nói chung. Một tổ chức kiểm định đã được kiểm tra và xác định đã đạt những tiêu chuẩn của một tổ chức bên ngoài như USDE hay CHEA được xem là “đã được công nhận”.

Tổ chúc kiểm định kiểm tra kết quả đào tạo như thế nào?

Các tổ chức kiểm định bắt buộc các trường và chương trình đặt các chuẩn đầu ra của sinh viên và cung cấp minh chứng cho thấy đã đạt được các chuẩn đầu ra. Kết quả học tập kỳ vọng và minh chứng có khác nhau tùy thuộc vào cấp đào tạo và những kỹ năng hay năng lực yêu cầu ở sinh viên tốt nghiệp trong những lĩnh vực khác nhau.

Các trường hay chương trình đã được kiểm định có khác biệt gì với các trường hay chương trình chưa được kiểm đ

Tất cả các trường và chương trình đã được kiểm định phải cung cấp cho người học những tài nguyên hỗ trợ cho việc hoàn tất thành công các khóa học của họ. Mặc dù những trường hay chương trình chưa được kiểm định có thể cũng cung cấp những tài nguyên hỗ trợ tương tự, nhưng kiểm định cho chúng ta một sự đảm bảo từ phía bên ngoài rằng những tài nguyên này đã sẵn có.

Tất cả các trường và chương trình đã được kiểm định phải cung cấp cho người học những tài nguyên hỗ trợ cho việc hoàn tất thành công các khóa học của họ. Mặc dù những trường hay chương trình chưa được kiểm định có thể cũng cung cấp những tài nguyên hỗ trợ tương tự, nhưng kiểm định cho chúng ta một sự đảm bảo từ phía bên ngoài rằng những tài nguyên này đã sẵn có.

Tất cả các trường và chương trình đã được kiểm định phải cung cấp cho người học những tài nguyên hỗ trợ cho việc hoàn tất thành công các khóa học của họ. Mặc dù những trường hay chương trình chưa được kiểm định có thể cũng cung cấp những tài nguyên hỗ trợ tương tự, nhưng kiểm định cho chúng ta một sự đảm bảo từ phía bên ngoài rằng những tài nguyên này đã sẵn có.

Tất cả các trường và chương trình đã được kiểm định phải cung cấp cho người học những tài nguyên hỗ trợ cho việc hoàn tất thành công các khóa học của họ. Mặc dù những trường hay chương trình chưa được kiểm định có thể cũng cung cấp những tài nguyên hỗ trợ tương tự, nhưng kiểm định cho chúng ta một sự đảm bảo từ phía bên ngoài rằng những tài nguyên này đã sẵn có.

Thông tin về các trường và chương trình đã được kiểm định có thể tìm thấy ở đâu?

Tất cả các tổ chức kiểm định cung cấp thông tin cho công chúng về các trường và chương trình mà họ cấp chứng chỉ kiểm định, thời điểm kiểm tra xét duyệt là khi nào, và kết quả chung của lần kiểm tra mới nhất. Tất cả những thông tin này đều có đăng trên website của tổ chức kiểm định.

Để biết danh sách đầy đủ các tổ chức kiểm định và xem các trường hoặc chương trình được các tổ chức này kiểm định, hãy vào địa chỉ: