“From Action to ASEAN”: Hội thảo chuyên đề dành cho giảng viên tiếng Anh miền Trung Việt Nam

Giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng và chuyên gia tiếng Anh trao đổi kết quả nghiên cứu ứng dụng với các đại biểu.

Từ ngày 29-31/5, Ba chuyên gia tiếng Anh Jill Kester, Lesley Newman và Amanda Hilliard đã chủ trì các Hội thảo chuyên đề nghiên cứu ứng dụng dành cho 130 giảng viên đại học, sinh viên cao học và giáo viên trung học tại Đà Nẵng và Huế. Mười giảng viên đã gởi và trình bày tham luận về các dự án nghiên cứu ứng dụng về nhiều đề tài, bao gồm bình duyệt bài viếng tiếng Anh, tự đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh, phương pháp dạy tiếng Anh đối với lớp đông học viên, sử dụng nguồn tư liệu giảng dạy tiếng Anh trên mạng qua thiết bị cầm tay và phương pháp dạy phát âm để hội nhập với khu vực. Ngoài ra, các giáo viên tham gia còn được giới thiệu với các nguồn tư liệu trên mạng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, kể cả các hệ thống dữ liệu sử dụng miễn phí để duyệt lại công trình nghiên cứu đã thực hiện hay công bố. Mỗi hội thảo chuyên đề đều kết thúc bằng phần tập huấn giúp các giáo viên tham gia tự nghĩ ra vấn đề thiết thực để nghiên cứu ứng dụng trong lớp mình dạy.  Hội thảo chuyên đề cho thấy Việt nam vẫn đang tiếp tục nỗ lực hội nhập với các nước láng giềng trong khối ASEAN và công tác giảng dạy tiếng Anh cũng như giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ ngày càng trở nên quan trong hơn.  Hội thảo chuyên đề được Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM phối hợp với hai trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng và ĐH Ngoại ngữ Huế tài trợ.