Giải mã những ngộ nhận về thị thực du học

Ngày 19 tháng 4, Trưởng bộ phận Thị thực không định cư đã gặp gỡ 35 đại diện từ 28 tổ chức giáo dục và tư vấn du học.  Trong buổi đối thoại, Ông đã giải mã những ngộ nhận phổ biến về thị thực du học và trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến thị thực.  Sự kiện này là một phần trong chiến lược truyền thông của Phòng Lãnh sự nhằm đảm bảo cho những đương đơn tiềm năng nhận được luồng thông tin chính xác.  Để xem toàn bộ phần thuyết trình, quý vị vui lòng truy cập vào đây.