Chuyến thăm của Thống đốc làm sâu sắc thêm hợp tác Oregon-Việt Nam

Chuyến thăm của Thống đốc làm sâu sắc thêm hợp tác Oregon-Việt Nam
Photo of two people signing a document.
Thống đốc Bang Oregon Kate Brown đã ký Ý định thư với Bộ Ngoại giao để tăng cường hợp tác giữa Bang Oregon và Việt Nam về thương mại và đầu tư, giáo dục và đào tạo, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường và quan hệ giữa nhân dân hai nước.
Photo of two people shaking hands.
Thống đốc cũng đã gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để thảo luận về các cơ hội mở rộng hợp tác giữa Bang Oregon và Việt Nam.

Ngày 19 tháng 10, Thống đốc Bang Oregon Kate Brown đã ký Ý định thư với Bộ Ngoại giao để tăng cường hợp tác giữa Bang Oregon và Việt Nam về thương mại và đầu tư, giáo dục và đào tạo, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường và quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Ted Osius, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và đại diện từ bốn tỉnh đã tham dự lễ ký kết. Thống đốc cũng đã gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để thảo luận về các cơ hội mở rộng hợp tác giữa Bang Oregon và Việt Nam.

Thống đốc Brown đã dẫn đầu phái đoàn 30 đại diện của Bang và doanh nghiệp đến Việt Nam và là Thống đốc Bang Oregon đầu tiên đến thăm Việt Nam. Xem thêm hình ảnh của chuyến đi tại đây.