Cảnh báo Sức khoẻ – Thông tin cập nhật về vi-rút COVID-19

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã nhận được một số câu hỏi về dịch COVID-19, còn được gọi là dịch Coronavirus, trong khu vực. Các câu hỏi quan trọng bao gồm tác động của COVID-19 đối với Việt Nam và khuyến cáo về việc đi qua Trung Quốc hoặc việc đi từ / đến Hoa Kỳ.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, tuy nhiên chúng tôi yêu cầu bất kỳ ai cảm thấy không khỏe hoặc có khả năng đã tiếp xúc với COVID-19 hoặc gần đây có đến Trung Quốc vui lòng rời lịch hẹn của Quý vị sang một ngày khác.

Do tình hình vẫn đang tiếp tục chuyển biến, Quý vị nên theo dõi những diễn biến mới nhất trong quá trình đi lại của mình. Một số nguồn thông tin và các trang web được liệt kê dưới đây. Nếu gần đây Quý vị đã đến Trung Quốc hoặc có kế hoạch quá cảnh qua Trung Quốc để đến Hoa Kỳ, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng Quý vị không được lên chuyến bay, không được quá cảnh tại một quốc gia khác hoặc thậm chí bị hoãn nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong vòng ít nhất mười bốn ngày. Vui lòng tham khảo các trang web dưới đây và trao đổi với hãng hàng không của Qúy vị về những hạn chế có thể có đối với các chuyến bay của Quý vị. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khuyến cáo mọi người không nên đến Trung Quốc. Việc quá cảnh qua Trung Quốc cũng được xem như đã đi đến Trung Quốc. Vui lòng cân nhắc điều này khi quyết định xem có nên thay đổi lịch trình di chuyển của Quý vị không.

Để được hỗ trợ, xin liên hệ:

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội – Bộ phận Lãnh sự

  • Gọi điện từ ngoài Việt Nam: +84-24-3850-5000
  • Gọi điện từ Hoa Kỳ: 011-84-24-3850-5000
  • Gọi điện thoại bàn tại Hà Nội: 3850-5000
  • Gọi di động hoặc điện thoại bàn tại Việt Nam: 024-3850-5000
  • Email: ACSHanoi@state.gov

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Gọi điện từ ngoài Việt Nam: +84-28-3520-4200
  • Gọi điện từ Hoa Kỳ: 011-84-28-3520-4200
  • Gọi điện thoại bàn tại Thành phố Hồ Chí Minh: 3520-4200
  • Gọi di động hoặc điện thoại bàn tại Việt Nam: 028-3520-4200
  • Email: HCMCACSMail@state.gov

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – 888-407-4747 hoặc 202-501-4444
Thông tin về Việt Nam
Theo sát thông tin trên trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà NộiFacebook của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM