Căng thẳng Gia tăng tại Trung Đông

Căng thẳng đang gia tăng tại Trung Đông có thể dẫn đến các nguy cơ về an toàn đối với công dân Hoa Kỳ ở nuớc ngoài. Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo sát tình hình an ninh và sẽ cung cấp thêm thông tin khi cần thiết. Dưới đây là một số điều công dân nên thực hiện:

  • Cố gắng tránh bị để ý
  • Luôn cẩn thận quan sát xung quanh
  • Luôn đề cao cảnh giác tại các địa điểm thường có khách du lịch lui tới
  • Xem xét kỹ các kế hoạch đảm bảo an ninh của bản thân
  • Đảm bảo giấy tờ đi lại còn hiệu lực và luôn sẵn có khi cần thiết