Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trao thị thực con nuôi quốc tế đầu tiên.

Ngài Đại sứ Ted Osius trao chứng nhận và chúc mừng gia đình và chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ trong hành trình mới tiếp theo.

Vào ngày 12 tháng 1 tại Đại sứ quán Hoa Kỳ, Ngài Đại sứ Ted Osius đã trao thị thực con nuôi quốc tế đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Con nuôi Đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đại diện của Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp, và tổ chức con nuôi Dillon International đã tham dự và chứng kiến lễ trao thị thực cho trẻ và bố mẹ nuôi. Sự kiện này đánh dấu trường hợp con nuôi quốc tế đầu tiên được giải quyết theo Công ước La Hay về Con nuôi Quốc tế kể từ khi việc nhận con nuôi quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được nối lại vào ngày 16/9/2014.

Trong buổi lễ, Ngài Đại sứ Ted Osius đã chúc mừng gia đình và chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ trong hành trình mới tiếp theo. Ngài Đại sứ cũng cảm ơn những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường hệ thống phúc lợi trẻ em và xây dựng một quy trình con nuôi quốc tế chuẩn mực và minh bạch theo đúng tinh thần của Công ước La Hay. Đồng thời, Ngài Đại sứ nhấn mạnh rằng Chính phủ Hoa Kỳ đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thực hiện thành công Công ước La Hay về Con nuôi Quốc tế.

Để biết thêm thông tin về con nuôi quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vui lòng truy cập trang web.