Flag

An official website of the United States government

Tạm ngừng Dịch vụ Lãnh sự tại TP.HCM theo Chỉ thị 10
3 Phút để đọc
Tháng Sáu 20, 2021

Trên tinh thần Chỉ thị 10 của chính quyền TP.HCM, Phòng Lãnh sự sẽ tạm ngừng mọi dịch vụ thông thường từ nay đến khi có thông báo mới.

Các cá nhân cần hỗ trợ các dịch vụ khẩn cấp từ Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây.

Các cá nhân có thắc mắc về thị thực định cư vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây.

Các cá nhân cần thị thực không định cư theo diện khẩn cấp hoặc có thắc mắc về thị thực không định cư vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây.

Chúng tôi sẽ thông báo trên trang web cũng như các nền tảng mạng xã hội khi văn phòng chúng tôi có thể mở trở lại các lịch hẹn thông thường.