139th-repatriation-ceremony-i

Đội quân danh dự của quân đội Hoa Kỳ đưa các bộ hài cốt được cho là của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam lên máy bay của Không lực Hoa Kỳ để chuyển về Mỹ.

Đội quân danh dự của quân đội Hoa Kỳ đưa các bộ hài cốt được cho là của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam lên máy bay của Không lực Hoa Kỳ để chuyển về Mỹ.