Flag

An official website of the United States government

HOA KỲ HỖ TRỢ VIỆT NAM ĐÁNH BẠI COVID-19
4 Phút để đọc
Tháng Tám 5, 2021

 

Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam chiến thắng Covid-19.

Tổng hỗ trợ = 20.9 triệu USD + hỗ trợ kỹ thuật + 5 triệu liều vắc-xin Moderna

Từ USAID: $ 12.5 triệu đô la

  • 4,7 triệu đô la: hỗ trợ các hoạt động Phòng ngừa và Kiểm soát nhiễm khuẩn (IPC), tăng cường năng lực phòng thí nghiệm và huy động sự tham gia của cộng đồng
  • 5 triệu đô la: hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh và tiếp cận nguồn tài chính
  • 2,8 triệu đô la: cung cấp 100 máy thở cho các bệnh viện điều trị COVID tại Việt Nam

Từ CDC: $ 7.2 triệu đô la

  • Trang thiết bị, vật tư cho lâm sàng và xét nghiệm, và đào tạo cho hơn 30 tỉnh thành
  • Hướng dẫn quốc gia về mở rộng tiêm chủng, xét nghiệm và điều trị COVID-19
  • Điều tra thực địa, phân tích dữ liệu và giám sát để ngăn chặn các đợt bùng phát dịch

Từ DOD: $ +1.2 triệu đô la

  • 188,000 đô la: 2 máy PCR và thiết bị la-bô phục vụ xét nghiệm covid-19 lưu động
  • 691,000 đô la: 77 tủ âm sâu bảo quản vắc-xin
  • 360,000 đô la: 2 máy giải trình tự DNA xác định các biến thể Covid-19

Hoa Kỳ hỗ trợ Cơ chế COVAX:
Tổng thống Biden công bố hỗ trợ Cơ chế Covax 4 tỷ đô la