Flag

An official website of the United States government

Hoa Kỳ và thành phố Đà Nẵng ký bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phát triển

5 Phút để đọc
Tháng Một 26, 2024

ĐÀ NẴNG, 26/01/2024 – Hôm nay, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và thành phố Đà Nẵng ký một bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác phát triển. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, và bà Aler Grubbs, Giám đốc USAID Việt Nam ký bản ghi nhớ ngày hôm nay tại sự kiện Gặp gỡ Đà Nẵng 2024.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và thành phố Đà Nẵng hiện đang hợp tác trên một số các lĩnh vực phát triển ưu tiên chung, bao gồm năng lượng sạch, giảm thiểu ô nhiễm, giáo dục đại học và hỗ trợ người khuyết tật. Trong khuôn khổ bản ghi nhớ được ký ngày hôm nay, USAID và thành phố Đà Nẵng dự kiến mở rộng hợp tác phát triển nhằm thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, năng lượng sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế và phát triển nguồn nhân lực.

Bản ghi nhớ này sẽ đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực và tăng trưởng kinh tế xanh của thành phố Đà Nẵng và là minh chứng của quan hệ hợp tác ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đạt các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam được công bố vào tháng 9/2023.

Để xem ảnh, truy cập: https://flic.kr/s/aHBqjBbMmn

Thông tin chi tiết về USAID Việt Nam, truy cập: https://www.usaid.gov/vi/vietnam