Hoa Kỳ và Việt Nam Hợp tác Nâng cao Năng lực Rà phá Bom mìn Nhân đạo

Chương trình huấn luyện Hành động Bom mìn Nhân đạo tại Trường Trung cấp Công binh ở Sơn Tây

HÀ NỘI, 31/08/2016 – Lực lượng Lục quân Hoa Kỳ đặc trách Thái Bình Dương (USARPAC) phối hợp cùng Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã tổ chức chương trình huấn luyện Hành động Bom mìn Nhân đạo tại Trường Trung cấp Công binh ở Sơn Tây từ ngày 8/8/2016 đến 31/8/2016. Là một cấu phần trong chương trình kéo dài 4 năm, khóa đào tạo này sẽ cấp chứng nhận cho các kỹ thuật viên y tế và vật liệu nổ của Việt Nam theo Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế. Mục tiêu của chương trình này là cùng hợp tác phát triển VNMAC thành một trung tâm giáo dục và đào tạo bền vững, có khả năng quản lý, tìm kiếm nguồn lực và đào tạo các kỹ năng rà phá bom mìn.

“Sự hợp tác này giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ nâng cao khả năng của những thế hệ kỹ thuật viên kế cận thực hiện các hoạt động tháo gỡ bom mìn, cả ở Việt Nam và hỗ trợ Hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên Hiệp Quốc, Phó đại sứ Hoa Kỳ Susan Sutton phát biểu khi thăm địa bàn huấn luyện.

Chương trình này cung cấp cho các học viên một chuỗi các khóa đào tạo về Tháo gỡ Vật liệu Nổ và Phản ứng Y tế theo mô hình Đào tạo Giáo viên để họ trở thành những người huấn luyện tại chỗ cho Trung tâm Hành động Bom mìn Việt Nam. Đội ngũ đào tạo của USARPAC gồm 9 thành viên, đã làm việc với 15 kỹ thuật viên tháo gỡ vật liệu nổ và 15 kỹ thuật viên y tế của Việt Nam để hoàn thành giai đoạn đầu của chương trình đào tạo vào ngày 31/8/2016. Giai đoạn hai dự kiến sẽ được tiến hành vào mùa hè năm 2017.

Hoa Kỳ là nhà tại trợ đơn lớn nhất trong việc nhận diện và xử lý các hiểm họa của vật liệu chưa nổ ở Việt Nam và đã đóng góp 92 triệu đô la kể từ năm 1993.

Để biết thêm thông tin về các chương trình hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, xin mời truy cập tại đây.

(Hết thông cáo)