Hoa Kỳ và Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác về môi trường

THÔNG TIN DÀNH CHO BÁO CHÍ

VĂN PHÒNG NGƯỜI PHÁT NGÔN

NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 2020

Hôm nay, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Cục các vấn đề đại dương, khoa học và môi trường quốc tế Jonathan Moore đã có cuộc gặp trực tuyến với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Văn Thảo. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cũng tham dự cuộc gặp. Cuộc gặp đã góp phần tăng cường sự hợp tác về môi trường, khoa học, y tế và công nghệ giữa hai quốc gia, tiếp nối Hội nghị Bộ trưởng về Quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ do Hoa Kỳ và Việt Nam đồng chủ trì vào ngày 11 tháng 9 năm 2020 vừa qua.

Hoa Kỳ đang mở rộng sự liên kết với khu vực Mekong và tăng cường hợp tác với Việt Nam để cùng xử lý các vấn đề như an ninh y tế toàn cầu; đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; chống buôn bán động thực vật hoang dã; chất lượng không khí; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường tại Biển Đông; và quản trị đường ven sông xuyên biên giới tại sông Mekong. Hoa Kỳ ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam nhằm nâng cao vai trò của tiểu vùng Mekong trong ASEAN và đồng thuận rằng một khu vực Mekong thịnh vượng và lành mạnh đóng vai trò nền tảng đối với sự thịnh vượng chung của ASEAN.

Hoa Kỳ trân trọng sự cởi mở của Việt Nam trong việc tăng cường chia sẻ dữ liệu về nhiều vấn đề môi trường khác nhau và sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện chất lượng không khí, quản lý nguồn nước và rác thải đại dương thông qua chia sẻ dữ liệu vệ tinh và viễn thám.

Về thông tin báo chí,  vui lòng liên hệ OES-PA-DG@state.gov.