Các ngày nghỉ lễ năm 2020

Tháng Một

Nghỉ lễ năm mới
Thứ Tư, Tháng Một 01
United States of America Flag
vn Flag
Sinh nhật Martin Luther King
Thứ Hai, Tháng Một 20
United States of America Flag
Tết cổ truyền (23/1-29/1)
Thứ Năm, Tháng Một 23
vn Flag

Tháng Hai

Ngày Tổng thống
Thứ Hai, Tháng Hai 17
United States of America Flag

Tháng Tư

Ngày giỗ tổ Hùng Vương
Thứ Năm, Tháng Tư 02
vn Flag
Ngày Giải phóng
Thứ Năm, Tháng Tư 30
vn Flag

Tháng Năm

Ngày Quốc tế Lao động
Thứ Sáu, Tháng Năm 01
vn Flag
Ngày Tưởng niệm
Thứ Hai, Tháng Năm 25
United States of America Flag

Tháng Bảy

Quốc khánh Mỹ (nghỉ bù)
Thứ Sáu, Tháng Bảy 03
United States of America Flag

Tháng Chín

Ngày Quốc khánh Việt Nam
Thứ Tư, Tháng Chín 02
vn Flag
Ngày Lao động

United States of America Flag

Tháng Mười

Ngày Columbus
Thứ Hai, Tháng Mười 12
United States of America Flag

Tháng Mười Một

Ngày Cựu chiến binh
Thứ Tư, Tháng Mười Một 11
United States of America Flag
Lễ Tạ ơn

United States of America Flag

Tháng Mười Hai

Lễ Nô-en

United States of America Flag