Các ngày nghỉ lễ năm 2023

Tháng Mười hai - 2022

Lễ Nô-en (nghỉ bù)
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 26
United States of America Flag

Tháng Một

Nghỉ lễ năm mới (Nghỉ bù)
Thứ Hai, Tháng Một 02
United States of America Flag
vn Flag
Sinh nhật Martin Luther King Jr.
Thứ Hai, Tháng Một 16
United States of America Flag
Tết cổ truyền (20-26/01)

vn Flag

Tháng Hai

Ngày Tổng thống
Thứ Hai, Tháng Hai 20
United States of America Flag

Tháng Năm

Ngày Quốc tế lao động
Thứ Hai, Tháng Năm 01
vn Flag
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Nghỉ bù)
Thứ Ba, Tháng Năm 02
vn Flag
Ngày Giải phóng (Nghỉ bù)
Thứ Tư, Tháng Năm 03
vn Flag

Tháng Năm

Ngày Tưởng niệm
Thứ Hai, Tháng Năm 29
United States of America Flag

Tháng Sáu

Ngày Juneteenth
Thứ Hai, Tháng Sáu 19
United States of America Flag

Tháng Bảy

Quốc khánh Mỹ
Thứ Ba, Tháng Bảy 04
United States of America Flag

Tháng Chín

Ngày Quốc khánh Việt Nam và Ngày Lao động (01-04/09)

United States of America Flag
vn Flag

Tháng Mười

Ngày Columbus
Thứ Hai, Tháng Mười 09
United States of America Flag

Tháng Mười Một

Ngày Cựu chiến binh (Nghỉ bù)
Thứ Sáu, Tháng Mười Một 10
United States of America Flag
Lễ Tạ ơn
Thứ Năm, Tháng Mười Một 23
United States of America Flag

Tháng Mười Hai

Lễ Nô-en
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25
United States of America Flag