Các ngày nghỉ lễ năm 2022

Tháng Một

Nghỉ lễ năm mới
Thứ Sáu, Tháng Một 01
United States of America Flag
vn Flag
Sinh nhật Martin Luther King
Thứ Hai, Tháng Một 17
United States of America Flag
Tết cổ truyền (29/1-4/2)

vn Flag

Tháng Hai

Ngày Tổng thống
Thứ Hai, Tháng Hai 21
United States of America Flag

Tháng Tư

Ngày giỗ tổ Hùng Vương
Chủ Nhật, Tháng Tư 10
vn Flag
Ngày Giải phóng
Thứ Bảy, Tháng Tư 30
vn Flag

Tháng Năm

Ngày Quốc tế Lao động (nghỉ bù)
Chủ Nhật, Tháng Năm 01
vn Flag
Ngày Tưởng niệm
Thứ Hai, Tháng Năm 30
United States of America Flag

Tháng Sáu

Ngày Juneteenth (nghỉ bù)
Thứ Hai, Tháng Sáu 20
United States of America Flag

Tháng Bảy

Quốc khánh Mỹ (nghỉ bù)
Thứ Hai, Tháng Bảy 04
United States of America Flag

Tháng Chín

Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9 - 3/9)
Thứ Năm, Tháng Chín 02
vn Flag
Ngày Lao động
Thứ Hai, Tháng Chín 05
United States of America Flag

Tháng Mười

Ngày Columbus
Thứ Hai, Tháng Mười 10
United States of America Flag

Tháng Mười Một

Ngày Cựu chiến binh
Thứ Năm, Tháng Mười Một 11
United States of America Flag
Lễ Tạ ơn
Thứ Năm, Tháng Mười Một 24
United States of America Flag

Tháng Mười Hai

Lễ Nô-en (nghỉ bù)
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 26
United States of America Flag