Các ngày nghỉ lễ năm 2018

Tháng Một

Nghỉ lễ năm mới
Thứ Hai, Tháng Một 01
United States of America Flag
vn Flag
Sinh nhật Martin Luther King
Thứ Hai, Tháng Một 15
United States of America Flag

Tháng Hai

Tết cổ truyền (14/2-20/2)
Thứ Tư, Tháng Hai 14
vn Flag
Ngày Tổng thống
Thứ Hai, Tháng Hai 20
United States of America Flag

Tháng Tư

Ngày giỗ tổ Hùng Vương
Thứ Tư, Tháng Tư 25
vn Flag
Ngày Giải phóng

vn Flag

Tháng Năm

Ngày Quốc tế Lao động
Thứ Ba, Tháng Năm 01
vn Flag
Ngày Tưởng niệm
Thứ Hai, Tháng Năm 28
United States of America Flag

Tháng Bảy

Quốc khánh Mỹ
Thứ Tư, Tháng Bảy 04
United States of America Flag

Tháng Chín

Ngày Quốc khánh Việt Nam/Ngày Lao động
Thứ Hai, Tháng Chín 03
United States of America Flag
vn Flag

Tháng Mười

Ngày Columbus
Thứ Hai, Tháng Mười 08
United States of America Flag

Tháng Mười Một

Ngày Cựu chiến binh (nghỉ bù)
Thứ Hai, Tháng Mười Một 12
United States of America Flag
Lễ Tạ ơn
Thứ Năm, Tháng Mười Một 22
United States of America Flag

Tháng Mười Hai

Lễ Nô-en (nghỉ bù)
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25
United States of America Flag