Các ngày nghỉ lễ năm 2019

Tháng Một

Nghỉ lễ năm mới (12/31-1/1)
Thứ Ba, Tháng Một 01
United States of America Flag
vn Flag
Sinh nhật Martin Luther King
Thứ Hai, Tháng Một 21
United States of America Flag

Tháng Hai

Tết cổ truyền (4/2-8/2)
Thứ Hai, Tháng Hai 04
vn Flag
Ngày Tổng thống
Thứ Hai, Tháng Hai 18
United States of America Flag

Tháng Tư

Ngày giỗ tổ Hùng Vương
Thứ Hai, Tháng Tư 15
vn Flag
Ngày Giải phóng (29/4-30/4)
Thứ Ba, Tháng Tư 30
vn Flag

Tháng Năm

Ngày Quốc tế Lao động
Thứ Tư, Tháng Năm 01
vn Flag
Ngày Tưởng niệm
Thứ Hai, Tháng Năm 27
United States of America Flag

Tháng Bảy

Quốc khánh Mỹ
Thứ Năm, Tháng Bảy 04
United States of America Flag

Tháng Chín

Ngày Quốc khánh Việt Nam/Ngày Lao động
Thứ Hai, Tháng Chín 02
United States of America Flag
vn Flag

Tháng Mười

Ngày Columbus
Thứ Hai, Tháng Mười 14
United States of America Flag

Tháng Mười Một

Ngày Cựu chiến binh
Thứ Hai, Tháng Mười Một 11
United States of America Flag
Lễ Tạ ơn
Thứ Năm, Tháng Mười Một 28
United States of America Flag

Tháng Mười Hai

Lễ Nô-en
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 25
United States of America Flag