Thông tin quan trọng về Dịch vụ Lãnh sự

Thông báo quan trọng đối với đương đơn xin thị thực liên quan tới dịch COVID-19: Theo Tuyên bố Tổng thống số 9984 và Tuyên bố tiếp theo được ban hành ngày 29 tháng 2 và ngày 11 tháng 3 năm 2020, các công dân nước ngoài nào đã từng đến Iran, 26 quốc gia châu Âu thuộc Schengen, Vương quốc Anh, Ai-len, hoặc Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông và Ma Cau,) trong vòng 14 ngày trước khi đến Mỹ sẽ bị tạm cấm nhập cảnh vào Mỹ. Nếu quý vị sinh sống hoặc từng đến Trung Quốc, vùng Schengen, Vương quốc Anh, Ai-len, hoặc Iran trong thời gian gần đây hay quý vị có dự định qua các quốc gia này trước khi nhập cảnh vào Mỹ, quý vị nên hoãn cuộc phỏng vấn xin thị thực và đặt cuộc hẹn mới sau 14 ngày kể từ ngày quý vị rời những quốc gia kể trên. Đồng thời, nếu bạn đang có các triệu chứng giống bệnh cúm, hoặc bạn tin rằng mình có nguy cơ đã phơi nhiễm với COVID-19, quý vị nên hoãn cuộc hẹn của mình và đặt cuộc hẹn mới sau ít nhất 14 ngày. Đương đơn không phải trả lệ phí khi thay đổi cuộc hẹn và phí xin thị thực có hiệu lực tại quốc gia mà quý vị đã đóng phí một năm kể từ ngày đóng. Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề đặt lại cuộc hẹn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể:

Các công dân Hoa Kỳ và đương đơn xin thị thực có thể đặt lại lịch hẹn qua các trang web sau:

* Công dân Hoa Kỳ: https://evisaforms.state.gov/Instructions/ACSSchedulingSystem.asp
   Các việc liên quan đến công dân Mỹ ngoài việc đặt lại lịch hẹn: https://vn.usembassy.gov/u-s-citizen-services/acs-inquiry-form/

* Đương đơn xin thị thực không định cư: Quý khách có thể đặt lại lịch hẹn qua tài khoản của mình tại trang web: http://ustraveldocs.com/vn/
-hoặc- liên hệ tổng đài tại Việt Nam qua số 19006444 từ 8:00 sáng đến 8:00 tối hoặc tại Hoa Kỳ qua số (703) 665-7350 từ 8:00 sáng đến 8:00 tối giờ EST
-hoặc- qua email support-vietnam@ustraveldocs.com

* Đương đơn xin thị thực ngoại giao, công vụ, hoặc loại thị thực không mất phí: Vui lòng gửi yêu cầu qua trang https://vn.usembassy.gov/nivcontact

* Đương đơn xin thị thực định cư: Vui lòng truy cập trang web để biết thêm thông tin: https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/