Thông báo Quan trọng

Thông báo Quan trọng - Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thông báo Quan trọng

Phòng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hạn chế cung cấp một số dịch vụ trong ba tuần trước sự kiện “Tuần lễ cấp cao APEC 2017” tổ chức tại Đà Nẵng. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, đương đơn xin thị … Đọc tiếp Thông báo Quan trọng