Flag

An official website of the United States government

Thông Tin dành cho Thường Trú Nhân (Thẻ Xanh)
32 Phút để đọc

Nếu Quý vị là Thường trú nhân (LPR), Quý vị nên biết một số giới hạn đặc biệt về việc đi ra khỏi Hoa Kỳ.  Khi Quý vị cư trú ngoài Hoa Kỳ hơn một năm, thì coi như Quý vị đã từ bỏ nơi cư trú ở Hoa Kỳ và có thể không được phép trở về Hoa Kỳ nữa.

Vui lòng tham khảo thông tin bên dưới về thẻ Thường trú nhân (thẻ xanh) bị mất/hết hạn, giấy phép tái nhập cảnh và việc từ bỏ tình trạng Thường trú nhân.

 

 

Một số thông tin hữu ích dành cho Thường Trú Nhân đang lưu trú tại Việt Nam:

Thường Trú Nhân có thể lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ bao lâu mà không mất tình trạng thường trú nhân?

Thường trú nhân có thể tự do đi ra khỏi  Hoa Kỳ, và những chuyến du lịch ngắn thường không ảnh hưởng đến tình trạng thường trú nhân.  Tuy nhiên, nếu có bằng chứng xác định rằng quý vị không có ý định chọn Hoa Kỳ là nơi định cư, quý vị sẽ được xem như đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân.

Khi có kế hoạch lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ một năm trở lên, quý vị cần phải xin Giấy phép Tái nhập cảnh (Đơn I-131)  trước khi rời Hoa Kỳ.  Giấy phép Tái nhập cảnh thể hiện rằng quý vị không có ý định từ bỏ tình trạng thường trú nhân, đồng thời cho phép quý vị tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi lưu trú ở nước ngoài trong thời hạn hiệu lực của giấy phép Tái nhập cảnh mà không cần xin thị thực tái nhập cảnh.  Giấy phép Tái nhập cảnh thường có thời hạn hai năm kể từ ngày cấp.

Nếu quý vị đã và đang ở ngoài Hoa Kỳ hơn một năm hoặc quá thời hạn hiệu lực của giấy phép Tái nhập cảnh vì các lý do ngoài tầm kiểm soát, quý vị có thể đủ điều kiện xin thị thực tái nhập cảnh (SB-1) .

Nếu quý vị đã và đang ở ngoài Hoa Kỳ hơn một năm hoặc quá thời hạn hiệu lực của Giấy phép Tái nhập cảnh một cách tự nguyện, quý vị có thể mất tình trạng thường trú nhân và phải tiến hành lại toàn bộ quá trình xin cấp thị thực định cư .  Để biết thêm thông tin về việc du lịch quốc tế khi đang là thường trú nhân, vui lòng truy cập trang web của Sở Di trú Hoa Kỳ .

Xin lưu ý thường trú nhân đến Hoa Kỳ theo diện tạm thời  (thẻ xanh 2 năm) sẽ không được xin thị thực tái nhập cảnh SB-1 nếu thẻ xanh 2 năm đã hết hạn và thường trú nhân chưa thực hiện các bước cần thiết để gỡ bỏ tình trạng tạm thời này trước khi thẻ xanh hết hạn.  Trong trường hợp này, thường trú nhân đó phải được mở một hồ sơ bảo lãnh mới ở Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), và bắt đầu lại quy trình xin thị thực định cư .

Có thể cấp đổi hay thay thế Thẻ Xanh ở nước ngoài không?

Vui lòng truy cập trang web của Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) về vấn đề Thay Thế Thẻ Xanh bị mất  hoặc Cấp đổi Thẻ Xanh.

Thường trú nhân cần làm gì để quay lại Hoa Kỳ nếu thẻ xanh bị mất hoặc hết hạn?

Nếu Thẻ xanh của quý vị bị mất, bị lấy cắp hoặc hết hạn, quý vị có thể được cấp giấy phép nhập cảnh một lần có giá trị trong vòng 30 ngày hoặc ngắn hơn. Xin lưu ý rằng quý vị không cần xin cấp giấy phép nhập cảnh nếu quý vị có một trong những giấy tờ sau đây:

 1. Thẻ xanh 10 năm đã hết hạn,
 2. Thẻ xanh 2 năm đã hết hạn và mẫu thông báo I-797 cho biết tình trạng thường trú nhân của quý vị đã được gia hạn,
 3. Xác nhận từ chính phủ Hoa Kỳ (thường dân hay quân sự) cho thấy thời gian quý vị lưu trú bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ nhằm mục đích công tác,
 4. Sổ tái nhập cảnh Hoa Kỳ còn hiệu lực.
 5. Dấu ADIT hợp lệ. hoặc dấu xác nhận được đóng trên visa định cư của quý vị tại cửa khẩu khi quý vị nhập cảnh Hoa Kỳ trong vòng một năm.

Tuy nhiên, trước khi đi, Quý vị nên kiểm tra với các hãng hàng không hoặc các hãng vận chuyển vì trong một số tình huống, các hãng hàng không hoặc các hãng vận chuyển có thể từ chối không cho Quý vị lên máy bay mặc dù quý vị có một trong những giấy tờ nêu trên. Trong trường hợp đó, Quý vị có thể phải điền đơn I-131A .

 • Nếu quý vị có một trong những giấy tờ nêu trên, vui lòng liên hệ với hãng hàng không vận chuyển quý vị. Quý vị phải điền hoàn tất mẫu đơn I-131A  và không cần phải đóng lệ phí.
 • Nếu quý vị không có một trong những giấy tờ nêu trên và quý vị cư trú bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ dưới một năm hoặc Giấy phép tái nhập cảnh của quý vị vẫn chưa hết hạn, quý vị có thể nộp đơn xin cấp Giấy phép Nhập cảnh. Để cấp loại giấy phép này, viên chức Lãnh sự sẽ phải phỏng vấn quý vị để xác nhận rằng quý vị đang là Thường Trú Nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Xin lưu ý nếu Thẻ xanh 2 năm của quý vị đã hết hạn, và quý vị chưa nộp Đơn I-751  hoặc Đơn I-829  để gỡ bỏ tình trạng thường trú nhân tạm thời , quý vị xem như bị mất tình trạng thường trú nhân và sẽ không được cấp giấy phép nhập cảnh một lần.  Trong trường hợp đó, quý vị sẽ phải bắt đầu lại quy trình xin thị thực định cư .

Các bước nộp hồ sơ xin cấp giấy phép nhập cảnh một lần được liệt kê tại đây.

Nếu Quý vị dự định ở ngoài Hoa Kỳ trên một năm…

Thường Trú Nhân (LPR) có kế hoạch sống ở nước ngoài một năm trở lên, cần phải xin Giấy Phép Tái Nhập Cảnh (Re-entry Permit Mẫu I-131) trước khi rời Hoa Kỳ.  Thường Trú Nhân ở ngoài Hoa Kỳ từ một năm trở lên và đã không xin cấp Giấy phép Tái Nhập Cảnh (Re-entry Permit) trước khi rời Hoa Kỳ có nguy cơ mất đi tình trạng thường trú nhân của mình.

Quý vị phải hiện diện ở Hoa Kỳ khi nộp đơn I-131 và hoàn tất các yêu cầu sinh trắc học.  Sau khi Quý vị nộp đơn, Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ gửi thông báo bằng văn bản hẹn quý vị đến Trung Tâm Hỗ Trợ Nộp Đơn (Application Support Center) để tiến hành các dịch vụ sinh trắc học.  Việc không có mặt tại buổi hẹn để lấy dấu vân tay và làm các dịch vụ sinh trắc khác có thể dẫn đến việc bác đơn.  Quý vị phải hoàn tất cuộc hẹn sinh trắc học tại Hoa Kỳ, và cuộc hẹn này không được phép tiến hành tại bất kỳ Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ nào khác.  Tuy nhiên, khi đã hoàn thành các yêu cầu sinh trắc, quý vị không cần có mặt ở Hoa Kỳ để chờ Sở Di Trú Hoa Kỳ chấp thuận hồ sơ và cấp Giấy Phép Tái Nhập Cảnh  cho quý vị.  Quý vị có thể nêu trong Làm thế nào để xin cấp Giấy phép Tái Nhập Cảnh (PDF 667KB) rằng quý vị muốn Sở Di Trú Hoa Kỳ gửi Giấy phép Tái Nhập Cảnh về Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM để nhận trực tiếp.  Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Làm thế nào để xin cấp Giấy phép Tái Nhập Cảnh (PDF 667KB) (Re-entry Permit).

Sau khi nhận được thư chấp thuận, quý vị cần đến văn phòng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM để nhận Giấy phép Tái Nhập Cảnh.  Lưu ý rằng thời gian từ khi Quý vị nhận được thư chấp thuận cho đến khi Giấy phép Tái Nhập Cảnh về đến văn phòng chúng tôi ít nhất là 2 tuần. Nếu Giấy phép Tái Nhập Cảnh hết hạn trước khi Quý vị nhận được, thì giấy này sẽ bị hủy.  Khi đến nhận, Quý vị vui lòng đem theo giấy tờ tùy thân có ảnh và tên đúng như tên trên Giấy phép Tái Nhập Cảnh của Quý vị để xác thực.

Để kiểm tra xem Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM đã nhận được Giấy phép Tái Nhập Cảnh của quý vị chưa, quý vị có thể sử dụng mẫu đơn này. Nếu đã nhận được Giấy phép Tái Nhập Cảnh của quý vị, chúng tôi sẽ xếp lịch hẹn cho quý vị đến nhận.

Nếu Quý vị đã và đang ở ngoài Hoa Kỳ trên một năm…

Nếu quý vị là Thường trú nhân đã ở ngoài Hoa Kỳ hơn một năm (hoặc quá thời hạn giấy phép Tái Nhập Cảnh) vì các lý do bất khả kháng, quý vị có thể sẽ có đủ điều kiện xin thị thực tái nhập cảnh (SB-1).

Xin lưu ý nếu quý vị nhập cảnh Hoa Kỳ với tình trạng tạm thời (thẻ xanh 2 năm thay vì 10 năm), quý vị sẽ không được xin thị thực tái nhập cảnh SB-1 nếu thẻ xanh 2 năm đã hết hạn và thường trú nhân chưa thực hiện các bước cần thiết để gỡ bỏ tình trạng tạm thời này trước khi thẻ xanh hết hạn. Trong trường hợp này, quý vị phải có hồ sơ bảo lãnh mới được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận và phải bắt đầu lại quy trình xin thị thực định cư .

Đương đơn xin thị thực tái nhập cảnh có thể đặt hẹn phỏng vấn của chúng tôi tại đây  hoặc liên hệ Tổng đài của chúng tôi theo số 19006444 nếu gọi trong nội địa Việt Nam hoặc (703) 665-7350 nếu gọi từ Hoa Kỳ.

Tại buổi phỏng vấn, Quý vị cần nộp:

 • Phí phỏng vấn  không hoàn lại nộp tại Tổng Lãnh Sự Quán. Việc thanh toán khoản phí này không đảm bảo cho việc đơn xin lấy lại tình trạng cư trú sẽ được chấp thuận.
 • Mẫu đơn DS-117 (PDF 56KB) đã hoàn tất.
 • Bằng chứng tình trạng Thường Trú Nhân như Thẻ Xanh (Đơn I-151, I-551), Giấy phép tái nhập cảnh, Giấy thông hành…
 • Bằng chứng ngày Quý vị rời Hoa Kỳ (ví dụ: vé máy bay, thẻ lên máy bay, hộ chiếu có đóng dấu của hải quan…)
 • Bằng chứng chứng minh việc Quý vị ở Việt Nam quá hạn là vì các lý do ngoài tầm kiểm soát của đương đơn.

Viên chức Lãnh sự sẽ xem xét các bằng chứng và đánh giá liệu quý vị có hội đủ điều kiện xin thị thực SB-1.  Nếu được chấp thuận, quý vị cũng cần phải hội đủ các điều kiện về pháp lý và hồ sơ giấy tờ  để được cấp thị thực định cư mới.

Nếu viên chức lãnh sự đã quyết định rằng Quý vị không hội đủ điều kiện cho loại thị thực SB-1 này, quyết định này sẽ không được xem xét và cân nhắc lại; quy trình xin cứu xét sẽ không được áp dụng trong trường hợp này.

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện cho tình trạng xin tái nhập cảnh Hoa Kỳ, quý vị cần phải có một hồ sơ bảo lãnh định cư mới mở tại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) và bắt đầu lại quy trình xin thị thực định cư .

Nếu Quý vị muốn từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân…

Việc từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân (LPR) là không thể thu hồi. Một cá nhân đã từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân sẽ phải hội đủ điều kiện một lần nữa để trở lại tình trạng Thường Trú Nhân đó. Do đó, quý vị nên suy nghĩ cẩn thận trước khi từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân.  Để được hỗ trợ thông tin về quyền lợi và trách nhiệm của Thường Trú Nhân, vui lòng liên hệ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Nếu quý vị muốn từ bỏ tình trạng Thường trú nhân và trả lại Thẻ Xanh (Form I-551) cho chính phủ Hoa Kỳ, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của USCIS.  Nếu quý vị có thêm câu hỏi nào về việc này, vui lòng liên hệ trực tiếp USCIS.

Nếu quý vị là Thường Trú Nhân gặp phải nạn bạo hành gia đình…

Nếu quý vị là Thường Trú Nhân đang ở Hoa Kỳ gặp phải nạn bạo hành gia đình với người bảo lãnh, quý vị có một số quyền bảo vệ nhất định.  Ðạo luật Môi giới Hôn nhân Quốc tế (IMBRA) về việc Bạo hành đối với phụ nữ và Đạo luật Tái Phê Chuẩn vào năm 2005 của Bộ Tư Pháp đã ban hành nhiều quyền bảo vệ cho những hôn phu (hôn thê) và những người phối ngẫu nước ngoài của công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ nộp đơn xin thị thực theo diện hôn phu (hôn thê) hay diện vợ chồng. Để biết thêm thông tin, vui lòng  truy cập vào trang web của Sở Di Trú  

Nếu quý vị có câu hỏi khác…

Nếu quý vị có câu hỏi khác về các vấn đề liên quan đến thường trú nhân, quý vị có thể liên hệ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).