Bà Tổng lãnh sự Rena Bitter chụp hình nhóm cùng các bạn trẻ trong lễ khai mạc

Bà Tổng lãnh sự Rena Bitter chụp hình nhóm cùng các bạn trẻ trong lễ khai mạc

Bà Tổng lãnh sự Rena Bitter chụp hình nhóm cùng các bạn trẻ trong lễ khai mạc