Flag

An official website of the United States government

Đầu tư vào Việt Nam
6 Phút để đọc

Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ có thể hỗ trợ tư vấn và giới thiệu, cũng như cung cấp những chỉ dẫn trọng tâm về môi trường chính trị, kinh tế và kinh doanh tại Việt Nam. Để nhận được sự giúp đỡ tường tận hơn, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những cơ quan đầu tư Việt Nam, các nhà tư vấn kinh doanh tại địa phương và các văn phòng Luật dành riêng cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Các nhà đầu tư tiềm năng: Để bắt đầu

Nếu bạn đang cân nhắc để đầu tư vào Việt Nam, sau đây là các bước mà bạn nên xem xét khi bắt đầu:

Đăng kí với Đại sứ quán Hoa Kỳ – Nếu bạn đang lên kế hoạch đến thăm để cân nhắc đầu tư, hãy cho chúng tôi biết bằng cách gửi thư điện tử tới đây.

Ghé xem nguồn lực quốc gia:
– Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2011
– Tổng cục thống kê Việt Nam.

Liên hệ với các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ như Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh:
– AmCham Hà Nội
– AmCham Thành phố Hồ Chí Minh

Theo dõi trang Facebook của Đại sứ quán.

Những nhà đầu tư hiện tại: Duy trì kết nối

Nếu bạn đang là nhà đầu tư của Hoa Kỳ hiện nay tại Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ mong muốn được duy trì liên lạc với bạn. Sau đây là một số bước bạn có thể thực hiện để đảm bảo kênh liên lạc luôn mở:

Đăng kí với Đại sứ quán Hoa Kỳ – Nếu bạn đang hoạt động tại Việt Nam, cho chúng tôi biết bằng cách gửi thư điện tử tới đây.

Thêm chúng tôi vào danh bạ hòm thư – chúng tôi luôn mong đợi tin tức từ bạn.

Theo dõi trang Facebook của Đại sứ quán.

Sắp xếp cuộc gặp mặt với đội ngũ chuyên viên thương mại hoặc kinh tế của Đại sứ quán để thảo luận về các vấn đề nảy sinh.