Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2015 của Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF): Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam Các Kết Quả Chính: Chính quyền Việt Nam tiếp tục kiểm soát mọi hoạt động tôn giáo bằng luật và giám sát hành chính, hạn chế nghiêm ngặt hoạt động tôn giáo độc lập, và đàn áp các cá nhân và nhóm tôn giáo mà chính phủ cho là thách thức đến nhà chức trách, kể cả các Phật Tử độc lập, Người theo đạo Hòa Hỏa, Cao Đài, Công giáo, và Tin Lành. Điều này xảy ra bất chấp một số tiến bộ trong lãnh vực tự do tôn giáo, ví dụ một số cộng đồng tôn giáo có thể hành đạo ở không gian rộng hơn. Đáng chú ý, chính quyền yêu cầu các tổ chức và các giáo phái phải đăng ký với một cơ quan được nhà nước quản lý thì mới được xem là hợp pháp. Vẫn còn có người bị bỏ tù do hoạt động tôn giáo hay ủng hộ cho tự do tôn giáo. Dựa vào các vi phạm nghiêm trọng này, USCIRF một lần nữa khuyến cáo trong năm 2015 đưa Việt Nam vào danh sách “quốc gia đáng quan ngại,” hay CPC, theo Đạo Luật Tự Do Tín Ngưỡng Quốc Tế (IRFA). USCIRF đã khuyến cáo Việt Nam là quốc gia CPC cứ mỗi năm từ 2001.

Đọc bản đầy đủ tại đây Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2015 của Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF): Việt Nam (PDF-378KB)