Flag

An official website of the United States government

Cơ hội việc làm tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
3 Phút để đọc

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến các cơ hội việc làm tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.  Các ứng viên quan tâm hãy nộp hồ sơ tại  Electronic Recruitment Application (ERA).

Nếu đây là lần đầu tiên bạn nộp hồ sơ trên ERA, hãy tạo tài khoản trước.  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ tới Phòng Nhân sự tại Hà Nội qua địa chỉ email HanoiHR@state.gov

Dành cho: Tất cả các ứng viên quan tâm