Flag

An official website of the United States government

Các cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm đa dạng và bình đẳng

Bộ Ngoại giao và Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam coi trọng lực lượng lao động có nền tảng giáo dục, văn hóa và quan điểm khác nhau, đồng thời tạo cơ hội bình đẳng và đối xử công bằng và bình đẳng trong việc làm cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, đảng phái chính trị, tình trạng hôn nhân hoặc khuynh hướng tình dục. Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường thân thiện cho tất cả mọi người và chúng tôi mời các ứng viên từ nhiều nguồn gốc khác nhau nộp đơn.

 Tất cả các hồ sơ ứng tuyển phải được liên kết với một vị trí mở được quảng cáo trong Ứng dụng Tuyển dụng Điện tử (ERA) và chỉ những hồ sơ nộp qua ERA mới được xem xét.

Các hồ sơ gửi qua email và các kênh khác không được chấp nhận.

Xin lưu ý Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Viêt Nam và Đoàn Hòa Bình tại Việt Nam quản lý quy trình tuyển dụng của riêng họ và sẽ không sử dụng Ứng dụng Tuyển dụng Điện tử (ERA).  Các ứng viên quan tâm đến việc làm tại các cơ quan này vẫn có thể xem thông tin tuyển dụng của họ trên trang việc làm này nhưng sẽ tuân theo hướng dẫn nộp hồ sơ riêng cho từng vị trí.

Video hướng dẫn cách nộp hồ sơ