Flag

An official website of the United States government

Khóa Tình nguyện viên thứ hai của Chương trình Hòa Bình tới Việt Nam
Nhóm tình nguyện viên thứ hai Chương trình Hòa Bình Hoa Kỳ đã tới Hà Nội để hỗ trợ các ưu tiên quốc gia

9 Phút để đọc
Tháng Mười 26, 2023

Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023 –  Nhóm tình nguyện viên thứ 2 Chương trình Hòa Bình Hoa Kỳ đã tới Hà Nội để hỗ trợ hơn nữa ưu tiên quốc gia cho công tác giảng dạy tiếng Anh của Bộ Giáo dục & Đào tạo (MOET) và thể hiện cam kết song phương về hợp tác giáo dục & đào tạo trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hoa Kỳ – Việt Nam.

Các tình nguyện viên Chương trình Hòa Bình Hoa Kỳ này sẽ là nhóm đầu tiên cư trú và làm việc tại các trường Trung học phổ thông tại các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh từ đầu tháng 1 năm 2024. Các tình nguyện viên sẽ được phân công đồng giảng dạy với các giáo viên tiếng Anh nhằm hỗ trợ học sinh Việt Nam nâng cao kỹ năng tiếng Anh để có thể tiếp cận nhiều cơ hội học tập và việc làm. Peace Corps Việt Nam hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu của MOET và được hỗ trợ bởi Thỏa thuận Thực thi được ký kết vào năm 2020 giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam với Peace Corps và MOET là các Cơ quan thực thi.

“Việc mở rộng phạm vi địa lý của Chương trình tới thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với nội dung của Hiệp định Thực thi giữa hai quốc gia và thể hiện mong muốn của Chương trình Hòa Bình tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác và tin cậy với các đối tác”, ông Mikel Herrington, Giám đốc Quốc gia Chương trình Hòa Bình tại Việt Nam cho biết. “Trong thời gian đảm nhiệm công tác và sau khi kết thúc nhiệm kỳ, các tình nguyện viên sẽ chia sẻ với bạn bè và gia đình những trải nghiệm với người dân Việt Nam. Các hoạt động của tình nguyện viên Chương trình Hòa Bình đóng góp cho mối quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai nước và mục tiêu thịnh vượng lâu dài được nhấn mạnh trong tuyên bố Đối tác Chiến lược Toàn diện mới đây”.

Trong 10 tuần tiếp theo, các tình nguyện viên sẽ tham gia khóa tập huấn toàn diện nhằm nâng cao năng lực hiểu biết và kỹ năng cần thiết để thích nghi với bối cảnh địa phương và trong công tác giảng dạy phù hợp với hệ thống Giáo dục tại Việt Nam. Các tình nguyện viên học tiếng Việt, tham gia chương trình đào tạo về Giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (TEFL), thực hành giảng dạy tại trường để làm quen với môi trường giảng dạy và thực hành mô hình đồng giảng dạy với giáo viên địa phương. Chỉ những tình nguyện viên hoàn thành khóa tập huấn ban đầu này mới tham gia vào lễ tuyên thệ vào ngày 28 tháng 12 và chính thức bắt đầu nhận công tác sau đó.

Nhóm tình nguyện viên mới này tới Việt Nam sau khi Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joseph R. Biden Jr. chúc mừng việc khởi động Chương trình Peace Corps tại Việt Nam, như đã được đề cập trong Tuyên bố Chung về Nâng cấp quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Peace Corps Việt Nam và các tình nguyện viên sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương và phát huy sự kết nối, giao lưu giữa nhân dân hai quốc gia.

Hiện nay, Chương trình Hòa Bình có 9 tình nguyện viên đang công tác tại Hà Nội.

 

Về Chương trình Hòa Bình

Chương trình Hòa Bình là cơ quan độc lập thuộc ngành hành pháp của Chính phủ Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm vận hành chương trình tình nguyện nhằm hỗ trợ chính phủ các nước sở tại trong công tác thực thi các ưu tiên phát triển.  Kể từ khi Tổng thống John F. Kennedy thành lập Chương trình Hòa Bình vào năm 1961, cho đến nay đã có hơn 240.000 Tình nguyện viên là công dân Hoa Kỳ phục vụ tại trên 142 quốc gia trên thế giới. Việt Nam là quốc gia thứ 143 theo lời mời và đối tác với Chương trình Hòa Bình.

Sứ mệnh của Chương trình Hòa Bình là thúc đẩy hòa bình và tình hữu nghị thế giới thông qua ba mục tiêu.

  • Hợp tác với người dân tại các quốc gia có nhu cầu về nguồn nhân lực được đào tạo.
  • Thúc đẩy người dân các quốc gia tiếp nhận tình nguyện viên tăng cường hiểu biết về người dân Hoa Kỳ.
  • Thúc đẩy người dân Hoa Kỳ tăng cường hiểu biết về người dân các quốc gia tiếp nhận tình nguyện viên.