Quyền Phó Giám đốc thường trực CDC, Tiến sĩ Deb Houry và phái đoàn thảo luận với các lãnh đạo Bộ Y Tế Việt Nam tại Hà Nội, Việt Nam.

Quyền Phó Giám đốc thường trực CDC, Tiến sĩ Deb Houry và phái đoàn thảo luận với các lãnh đạo Bộ Y Tế Việt Nam tại Hà Nội, Việt Nam.

Quyền Phó Giám đốc thường trực CDC, Tiến sĩ Deb Houry và phái đoàn thảo luận với các lãnh đạo Bộ Y Tế Việt Nam tại Hà Nội, Việt Nam.