Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm và Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Lê Quang Long tại buổi lễ

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm và Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Lê Quang Long tại buổi lễ